Berichten

Rugpijn? Lees deze tips!

Lang stil zitten blijkt een belangrijke risicofactor als het gaat om het ontwikkelen van rugpijn. Uit recent Brits onderzoek bij 18 tot 34-jarigen blijkt dat de helft regelmatig met rugpijn kampt, een kwart van hen kan hierdoor soms niet werken.De combinatie van te lang stil te zitten en een gebrek aan sport leidt tot zwakke rugspieren, waardoor onze wervelkolom minder stabiel is. Miljoenen mensen tussen 18 en 34 jaar lijken te zijn voorbestemd om de komende 60 jaar van hun leven met rugpijn te kampen, blijkt uit dit onderzoek.

Kleine aanpassingen in onze houding of manier van beweging zijn effectief gebleken bij het verminderen of voorkomen  rugpijn klachten.

5 tips om rugpijn door langdurig zitten te  voorkomen
  1. Zorg voor een goede ondersteuning van de onderrug. Stel de rugleuning zo in dat de bolling van de rugsteun in de holling van uw rug valt. Ga goed achterin uw stoel zitten. Zo zorgt u ervoor dat u ook daadwerkelijk gebruik maakt van  de rugleuning
  2. Trek regelmatig uw onderrug hol tijdens het zitten, maar zeker voordat u gaat opstaan. Veel klachten ontstaan omdat de onderrug te weinig afwisseling krijgt en te lang in een gebogen positie belast wordt.
  3.  Beweeg wanneer dit mogelijk is. Variatie is het motto. Neem bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek even de tijd om te lopen. Variatie in houding en beweging stimuleert de doorbloeding waardoor spieren de kans krijgen te herstellen.
  4. Zorg voor sterke rugspieren en buikspieren. Een zithouding waarbij u rechtop zit zonder gebruik te maken van een rugsteun versterkt de buik en rugspieren.
  5. Voorkom gelijktijdig draaien en buigen van de rug. Als u zit en iets wilt oprapen dat naast of achter u ligt, sta dan eerst op, draai om en buig door uw knieën. Een gebogen en gedraaide rug is kwetsbaar voor blessure’s.

Probeer deze tips tegen  rugpijn uit. Wij zijn benieuwd naar uw ervaring en suggesties!

Plaats hieronder uw reactie of neem contact op met  Richard Sloot

 

Zithouding Kantoor: ‘Rechtopzitten niet optimaal voor rug’

 Schotse onderzoekers plaatsen vraagtekens bij de aanname dat een zithoek van negentig graden optimaal is en de veel voorkomende onderrugpijn bij langzitters het beste voorkomt. Ze concluderen dat ‘achteroverleunen’ met een hoek van 135 graden beter is.’Een behoorlijke zithouding is essentieel, want druk op de wervelkolom en aanliggende lichaamsdelen kan op den duur tot vervorming, pijn en chronische klachten leiden’, zo stelt dr. Waseem Amir Bashir, een van de onderzoekers in de te Aberdeen uitgevoerde studie.

Daarin werden mensen zonder geschiedenis van rugklachten in drie posties gezet: voorovergebogen, rechtop, en achteroverleunend. Ondertussen werden ze met een MRI-scanner in de gaten gehouden. Van de voorovergebogen proefpersonen kon worden vastgesteld dat die na verloop van tijd ernstige slijtageverschijnselen in de onderste regionen van de wervelkolom konden verwachten, maar ook bij de rechtopzittenden – door de meeste mensen als een normale houding beschouwd – werd een grote mate van druk waargenomen. Op 135 graden achteroverleunend, maar wel netjes met de voeten op de vloer, bleek de druk en de beweging van de wervelkolom het minst te zijn. In het onderzoek werd wel gebruik gemaakt van een stoel met aflopende zitting zodat de rug niettemin een hoek van negentig graden met de vloer maakt.

‘We zijn niet gebouwd om uren achterelkaar te zitten, maar het is nu eenmaal zo dat het moderne leven van de mensen vraagt dat ze dit toch doen. Vandaar het belang van onze zoektocht naar de minst belastende zithouding’, zo legt dr. Bashir uit. Rugklachten zouden, behalve voor ongemak, ook verantwoordelijk zijn voor een grote mate van verzuim en uitval binen de beroepsbevolking. Bashir raadt langzitters aan een stoel te vinden waarmee ze zich in de 135-graden-houding kunnen nestelen – waarbij overigens niet geheel duidelijk is of de stoel met aflopende zitting door de onderzoekers essentieel wordt geacht. Uiteraard gelden verder de gebruikelijke adviezen zoals eens naar die collega zijn bureau toelopen in plaats van bellen, mailen of msn’en.

Bron: Tweakers.net

 

Schouderklachten komen vaak terug

schouderklachten behandelingSchouderklachten komen vaak terug. Dit is in tegenstelling tot het acute, kortdurende karakter dat vaak aan deze klachten wordt toegeschreven. Er is behoefte aan eenduidige methoden om de diagnose van schouderklachten te stellen en het verloop te volgen.

Dit concludeert Jolanda Luime in haar proefschrift waarop ze op 16 december aanstaande promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Schouderklachten komen vaak terug. Dit is in tegenstelling tot het acute, kortdurende karakter dat vaak aan deze klachten wordt toegeschreven. Er is behoefte aan eenduidige methoden om de diagnose van schouderklachten te stellen en het verloop te volgen. Dit concludeert Jolanda Luime in haar proefschrift waarop ze op 16 december aanstaande promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Onderzoek schouderklachten

Op basis van bestaande onderzoeksgegevens kwam Luime tot de conclusie dat er een grote variatie is in frequentie van schouderklachten. Afhankelijk van de gebruikte definitie heeft 5 tot 66 procent van de bevolking last van schouderklachten. Vrouwen lopen over het algemeen een hoger risico dan mannen en de kans op schouderklachten lijkt toe te nemen met de leeftijd. De verschillen in de definitie van de schouderklachten en methoden van onderzoek maken het moeilijk om precies vast te stellen hoe vaak schouderklachten voorkomen. Luime pleit daarom voor een meer gestandaardiseerde definitie van schouderklachten.

Dat schouderklachten vaak terug komen blijkt een een driejarige studie onder 346 medewerkers van verzorgings- en verpleeghuizen. Jaarlijks rapporteerden 32 tot 36 procent van de medewerkers schouder- en nekklachten. Bij 60 tot 65 procent van deze groep komen de klachten terug nadat de klachten zijn verdwenen. 21 tot 38 procent van de medewerkers met schouder- en nekklachten zoekt medische hulp. Zwaarlijvigheid, werken in belastende houdingen en een slechte tot matige algemene gezondheid blijken risicofactoren voor nekklachten. Daarnaast is met name zwaarlijvigheid een risicofactor voor schouderklachten. Het terugkomen van klachten hangt vooral samen met het het al eerder hebben gehad van langdurige schouder- en/of nekklachten.

Naast het frequent voorkomen van schouderklachten blijkt op basis van bestaande onderzoeksgegevens dat ze ook lastig te diagnosticeren zijn. Vijftig bewegingstesten werden tegen het licht gehouden en slechts elf waren in staat een meer specifieke oorzaak van de klachten vast te stellen. Deze testen zijn alleen uitgetest bij patiënten die door de orthopeed geopereerd werden. Of de testen waardevol zijn voor gebruik door de huisarts of de fysiotherapeut is sterk de vraag.

bron: www.zorgkrant.nl

Pagina's

Lage rugpijn

Preventie rugpijnLage Rugpijn is een verzamelnaam voor verschillende klachten aan de rug.
Lage rugpijn komt heel veel voor en ongeveer 80% van de volwassenen heeft wel eens last van een zeurende of stekende pijn, met of zonder uitstraling naar been en bil. Bij het merendeel van de rugklachten is er geen duidelijk aantoonbare lichamelijke afwijking, hoewel er wel vaak sprake is van overbelaste spieren of banden. Ook kunnen infecties rugpijn veroorzaken.
Indien er geen oorzaak bekend is spreekt men van a-specifieke lage rugpijn of a specifieke lage rugklachten.
Rugpijn ontstaat door een samenspel van factoren. Deze factoren kunnen zowel te maken hebben met het werk en andere activiteiten als met de persoon zelf.

Werkgebonden factoren bij rugpijn zijn onder andere:

• Werkdruk en werkomstandigheden.
• De werkhouding. Fysiek zware activiteiten zoals bukken, tillen , lopende bandwerk en onverwachte bewegingen.
Langdurig werken en zitten in dezelfde houding.

Omdat veel lage rugpijn klachten te wijten zijn aan te weinig beweging wordt rugpijn wordt ook wel een beschavingsziekte bij uitstek genoemd.

Persoonlijke factoren bij lage rugpijn:

• Lichaamshouding, lichaamsbouw, lichaamsgewicht.
• Stressfactoren
• De algehele conditie en de lokale (spier)conditie.
• Omgaan met rugpijn: Uit onderzoek blijkt steeds weer dat de manier waarop iemand omgaat met lage rugpijn invloed heeft op het herstel ( hoewel dit minder invloed heeft op rugpijn als men voorheen dacht).
Ook voor lage rugpijn geldt: Rust roest. Regelmatig bewegen, rugoefeningen en gedoseerde belasting blijken doorgaans het herstel van de rugklacht te bespoedigen.
Wanneer mensen bang zijn om (weer) te gaan bewegen (beweegangst), kan dit het herstel van rugpijn klachten belemmeren.

Produkten
Ondersteuning van de rug bij lage rugpijn

Advies bij lage rugpijn
Preventie van lage rugpijn bij langdurig zitten
Oefeningen bij lage rugpijn