Berichten

Bewegen levert bijna helft meer kracht op voor 90-jarigen

Ook mensen op hoge leeftijd kunnen door bewegen 40 procent van hun kracht terugkrijgen. Dat heeft bijzonder hoogleraar Fysiologie van Inspanning Luc van Loon vandaag gezegd in zijn intreerede aan de Universiteit van Maastricht. ‘Zelfs voor 90-jarigen loont het om in beweging te komen,’ aldus de hoogleraar.

‘Waarom laten ze mensen niet gezamenlijk in de ochtend naar het televisieprogramma Nederland in Beweging kijken. Dan kan iedereen gezamenlijk ochtendgymnastiek doen. Of waarom organiseren ze geen gezamenlijke wandelingetjes. Als mensen voelen dat ze sterker worden, en meer dingen zelf kunnen, worden ze ook nog eens gelukkiger.’

Als mensen niet meer bewegen, verliezen ze spiermassa en dus kracht. Daarbij stijgt het risico op overgewicht en diabetes. Ook al denken ouderen zelf dat ze niet meer kunnen trainen, gymmen of bewegen, de werkelijkheid is vaak anders, zegt Van Loon: ‘Ook in een rolstoel kun je bewegen. Ouderen kunnen veel meer dan ze denken, ook al zie je niet goed meer, of heb je andere mankementen.’

De overheid zou instellingen voor ouderenzorg moeten aanmoedigen beweging en sport op de agenda te zetten, vindt de hoogleraar.

Bron: VK.nl

 

Minder verzuim werknemers die intensief bewegen

Het is een algemeen gegeven dat sporten goed voor je gezondheid is. Maar sporten kan ook je carrière een positieve boost geven. Uit onderzoek onder 12.000 respondenten van Monsterboard blijkt dat 60 procent tijdens het sporten aan zijn werk denkt en zo op nieuwe ideeën komt. En nog een heuglijk feitje: door met zijn allen drie keer in de week 20 minuten te sporten, bezuinigen organisaties bijna 1 miljard euro per jaar.

Tevreden
Werkende mensen die sporten zijn bovendien meer tevreden met hun werk dan niet-sporters. 55 procent van de respondenten verklaarde dat hij veel waarde aan zijn carrière hecht. Van de sporters ziet 32 procent zijn carrière als een topprioriteit tegenover 27 procent bij de niet-sporters. Het inkomen heeft een weerslag of men al dan niet sport. Mensen met hogere inkomens zullen sneller bewegen dan mensen met een lager loon.

Werkgever
Alles wijst er dus op dat sport een goede invloed heeft op het werk. Toch maken weinig werkgevers hier gebruik van. 83 procent van de ondervraagden zegt niet te worden gemotiveerd door de werkgever om te gaan sporten terwijl driekwart dat wel zou apprecieëren. Iets meer dan de helft denkt zelfs dat dat de productiviteit ten goede zou komen. De populairste sport onder de werkende mens is fitnessen (46 procent) en dat liefst in de avond.

Bedrijfsfiets of abonnement
Het maakt niet zoveel uit waar en wanneer je gaat sporten. Als je geen tijd of zin hebt om na je werk nog te gaan sporten, kun je kijken wat jouw werkgever aanbiedt. Sommige bedrijven moedigen medewerkers aan om te fietsen naar het werk. Vaak wordt er dan in plaats van een kilometervergoeding, een bedrijfsfiets aangeboden. Andere bedrijven stimuleren beweging door het aanbieden van goedkopere sportabonnementen. Tijdens de pauze of vlak voor of na werktijd kunnen werknemers even in de fitnessapparaten hangen in nabije omgeving van het bedrijf. Mocht je werkgever niets van dit alles aanbieden, maak dan een flinke wandeling tijdens de lunch. Zo blijf je ook in beweging.

Besparen
Nederlandse bedrijven kunnen 380 tot 930 miljoen euro per jaar verdienen als meer medewerkers gaan sporten en bewegen. Als alle werknemers de fitnorm halen (drie keer per week 20 minuten sporten), levert dat bijna 1 miljard op. Zo blijkt uit onderzoek van TNO en PwC. De reden hiervoor is omdat te weinig bewegen een concreet arbeidsrisico is en dat levert meer verzuim op. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en het Diabetes Fonds roepen daarom werkgevers, overheid en politiek op om nu in beweging te komen.

Bron: VK

Flink bewegen is niet genoeg om fit te blijven

Dagelijks twintig minuten tot een half uur ‘flink bewegen’ zou volgens veel medische bronnen voldoende moeten zijn om fit te blijven. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat toch echt wel wat meer nodig is, om een beetje conditie te krijgen. Gezweet moet er worden!

Drie keer per dag de hond uitlaten en af en toe naar de supermarkt fietsen mag dan een goed gevoel geven, het is niet voldoende om in conditie te blijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Alberta in Canada, zo meldt de BBC.

Fitter
Onderzoekers van de universiteit vergeleken personen die regelmatig bewegen maar zich daarbij niet bijzonder inspannen, met fanatiekelingen in de sportschool. Wat bleek: ook al werden uiteindelijk evenveel calorieën verbrand met rustig wandelen en fietsen, toch waren de . De proefpersonen werden zes maanden lang gevolgd. Om hun fitheid te bepalen, werd onder meer gekeken naar bloeddruk, longinhoud en hartslag. De longcapaciteit van de fanatiekelingen bleek na een half jaar 10 procent te zijn toegenomen, tegenover 4 procent bij de matige bewegers die alles in hun eigen tempo mochten doen.

Overdrijven
Maar hoe weet je of je intensief genoeg beweegt? De fanatiekelingen in het onderzoek konden aan het eind van hun work out in elk geval nog wel een of twee zinnen achter elkaar uitbrengen, zonder meteen te hijgen. Een beetje zweten is dus goed, maar het is niet nodig te overdrijven. Hoofdonderzoeker Vicki Harber van de Universiteit van Alberta denkt dat de conditie van veel mensen met sprongen omhoog zou gaan, als ze hun bewegingsregime enigszins zouden aanpassen. De nadruk zou volgens haar meer op de intensiteit van het bewegen moeten liggen, niet alleen op het bewegen zelf. Af en toe een sprintje trekken dus!

Bron: www.elsevier.nl


 

Investeren in fit personeel loont!

Amsterdam – Werknemers moeten verplicht aan de bedrijfsfitness als het aan zorgverzekeraar Ohra ligt. Van de vakbonden CNV Welzijn en AbvaKabo FNV mag de werknemer voortaan twintig minuten per dag tijd nemen voor meditatie.

De gezondheid van werknemers staat hoog op de agenda, zo blijkt uit de recente plannen van verzekeraars en vakbonden. Nu het ziekteverzuim al enige jaren rond de 5 procent schommelt,verschuift de aandacht van zieke werknemers naar gezonde werknemers.‘Een logische ontwikkeling’, vindt Vincent Hildebrandt van onderzoeksbureau TNO. ‘Met het oog op de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker je bestaande personee lgezond en gemotiveerd te houden.’

Ohra maakte eerder deze maand bekend al zijn verzekerden bedrijfsfitness aan te bieden. Het liefst zou de verzekeraar bedrijfsfitness verplicht willen stellen. ‘Als werkgevers wettelijk verplicht zijn om zich in te spannen voor reïntegratie van werknemers,dan kun je ook investeren in het voorkomen van ziekte’, legt  woordvoerder Frank Witte uit. Volgens Ohra blijkt dat slechts 5 procentvan de werknemers voldoende fit is – volgens de norm van drie keer perweek een half uur intensief bewegen. De ervaring leert dat dit percentage is op te schroeven tot 20 procent als werknemers door hun werkgevers worden gestimuleerd.

Van een wettelijke verplichting willen werkgevers niets weten, laat werkgeversorganisatie VNO-NCW weten. ‘We staan wel positief tegenover initiatieven om de gezondheidvan werknemers te bevorderen, want aan zieke werknemers heb je niets.Maar het moet wel vrijblijvend zijn.’ Ohra zegt zich ervan bewust tezijn dat een zorgverzekeraar werkgevers niet kan verplichten bedrijfsfitness aan te bieden. ‘We proberen nu vooral werknemers en werkgevers bewust te maken van het belang van voldoende beweging en een gezonde leefstijl’, aldus Witte.

De relatie tussen een gezonde leefstijl en ziekteverzuim staat volgens diverse onderzoekers vast. Uiteen vierjarig onderzoek van TNO bijvoorbeeld blijkt dat mensen dieminimaal een keer per week intensief bewegen aanzienlijk minder verzuimen en ook sneller herstellen. ‘Met intensief bewegen bedoelen wedan niet een half uurtje lunchwandelen’, aldus TNO-onderzoeker Hildebrandt.

De ervaring van leefstijlspecialist Intenz, die voor Ohra het gezondheidsprogramma uitrolt, is dat werknemers na een half jaar al aantoonbaar fitter zijn. Behalve een goedkoop abonnemen top een sportschool – er zijn er landelijk 400 gecontracteerd – ,krijgen de werknemers bij aanvang ook een leefstijlanalyse en een gezondheidsplan. De werknemer kan zijn eigen prestaties bijhouden viaeen database en de werkgever krijgt geanonimiseerde informatie over de gezondheid van zijn werknemers als groep.

De resultaten zijnvolgens Intenz-directeur René Sielhorst, zeer bemoedigend. ‘Elke euro die je investeert in de gezondheid van werknemers, levert er drie op’, zo durft Sielhorst te beweren na de positieve ervaringen bij groteklanten zoals IBM, Ballast Nedam en Arboned. ‘Het succes is wel afhankelijk van de inspanning van de werkgevers. Die moet zijnwerknemers wel actief stimuleren.’

Gezonde werknemers zijn niet  alleen minder ziek, maar ze zijn ook productiever , weet Linda van denBergh van Arboned. De arboverzekeraar – één miljoen verzekerdewerknemers bij zo’n vijftigduizend bedrijven – is al jaren actief ophet gebied van preventie. Van den Bergh: ‘Investeringen in vitaliteit van werknemers zie je terug in meer bevlogen en gemotiveerdere werknemers.’

De aandacht voor gezondheid en leefstijl van werknemers neemt wereldwijd toe. Op het Wereld Economisch Forum, een mondiale bijeenkomst van ondernemers en wetenschappers, werd onlangs de noodklok geluid over de toename van chronische aandoeningen als gevolg van een ongezonde leefstijl. Jaarlijks overlijden 35 miljoenmensen aan de gevolgen van chronische aandoeningen zoals overgewicht enhart- en vaatziekten. Dat aantal neemt naar verwachting de komende toenjaar met 17 procent toe, zo waarschuwden onderzoekers. De kosten vanvermijdbare chronische ziekten worden door deWereldgezondheidsorganisatie geschat op 3 procent van het Bruto Nationaal Product.

Wereldwijd blijven de publieke uitgaven aanpreventie echter beperkt tot 3 procent van de totale gezondheids uitgaven. Vandaar dat werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zo was de mening op het Wereld Economisch Forum. In Nederland biedt slechts 15 procent van de grote bedrijven fitness aan.Kleinere bedrijven blijven helemaal achter, ook al is bedrijfsfitness sinds vorig jaar vrijgesteld van loonbelasting.

Bron: de Volkskrant