Preventie rugpijnLage Rugpijn is een verzamelnaam voor verschillende klachten aan de rug.
Lage rugpijn komt heel veel voor en ongeveer 80% van de volwassenen heeft wel eens last van een zeurende of stekende pijn, met of zonder uitstraling naar been en bil. Bij het merendeel van de rugklachten is er geen duidelijk aantoonbare lichamelijke afwijking, hoewel er wel vaak sprake is van overbelaste spieren of banden. Ook kunnen infecties rugpijn veroorzaken.
Indien er geen oorzaak bekend is spreekt men van a-specifieke lage rugpijn of a specifieke lage rugklachten.
Rugpijn ontstaat door een samenspel van factoren. Deze factoren kunnen zowel te maken hebben met het werk en andere activiteiten als met de persoon zelf.

Werkgebonden factoren bij rugpijn zijn onder andere:

• Werkdruk en werkomstandigheden.
• De werkhouding. Fysiek zware activiteiten zoals bukken, tillen , lopende bandwerk en onverwachte bewegingen.
Langdurig werken en zitten in dezelfde houding.

Omdat veel lage rugpijn klachten te wijten zijn aan te weinig beweging wordt rugpijn wordt ook wel een beschavingsziekte bij uitstek genoemd.

Persoonlijke factoren bij lage rugpijn:

• Lichaamshouding, lichaamsbouw, lichaamsgewicht.
• Stressfactoren
• De algehele conditie en de lokale (spier)conditie.
• Omgaan met rugpijn: Uit onderzoek blijkt steeds weer dat de manier waarop iemand omgaat met lage rugpijn invloed heeft op het herstel ( hoewel dit minder invloed heeft op rugpijn als men voorheen dacht).
Ook voor lage rugpijn geldt: Rust roest. Regelmatig bewegen, rugoefeningen en gedoseerde belasting blijken doorgaans het herstel van de rugklacht te bespoedigen.
Wanneer mensen bang zijn om (weer) te gaan bewegen (beweegangst), kan dit het herstel van rugpijn klachten belemmeren.

Produkten
Ondersteuning van de rug bij lage rugpijn

Advies bij lage rugpijn
Preventie van lage rugpijn bij langdurig zitten
Oefeningen bij lage rugpijn