Uit TNO-onderzoek voor NISB en Diabetesfonds blijkt dat de BV Nederland 380 tot 930 miljoen euro per jaar kan verdienen als medewerkers meer gaan sporten en bewegen.

De onderzoeksresultaten werden op maandagmiddag 19 september overhandigd aan minster Kamp van Sociale zaken en Werkgelegenheid in Nieuwspoort. Met dit onderzoek wordt daadwerkelijk bewijslast aangeleverd: “een vitale leefstijl loont” aldus Vincent Hildebrandt van TNO tijdens zijn presentatie.

Het stimuleren van bewegen levert veel geld op, blijkt uit het onderzoek dat TNO samen met PwC uitvoerde. Dat intensief bewegen (lees: sporten) de meeste ‘winst’ oplevert is opmerkelijk omdat juist intensief bewegen gepaard gaat met een hoog blessurerisico. Met een econometrisch model is berekend dat de baten hoger zijn omdat het hogere verzuim door sportblessures van sportende werknemers ruimschoots wordt gecompenseerd: sportende werknemers verzuimen gemiddeld minder dan hun niet-sportende collega’s.

Bron: TNO

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Amsterdam – Werknemers moeten verplicht aan de bedrijfsfitness als het aan zorgverzekeraar Ohra ligt. Van de vakbonden CNV Welzijn en AbvaKabo FNV mag de werknemer voortaan twintig minuten per dag tijd nemen voor meditatie.

De gezondheid van werknemers staat hoog op de agenda, zo blijkt uit de recente plannen van verzekeraars en vakbonden. Nu het ziekteverzuim al enige jaren rond de 5 procent schommelt,verschuift de aandacht van zieke werknemers naar gezonde werknemers.‘Een logische ontwikkeling’, vindt Vincent Hildebrandt van onderzoeksbureau TNO. ‘Met het oog op de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker je bestaande personee lgezond en gemotiveerd te houden.’

Ohra maakte eerder deze maand bekend al zijn verzekerden bedrijfsfitness aan te bieden. Het liefst zou de verzekeraar bedrijfsfitness verplicht willen stellen. ‘Als werkgevers wettelijk verplicht zijn om zich in te spannen voor reïntegratie van werknemers,dan kun je ook investeren in het voorkomen van ziekte’, legt  woordvoerder Frank Witte uit. Volgens Ohra blijkt dat slechts 5 procentvan de werknemers voldoende fit is – volgens de norm van drie keer perweek een half uur intensief bewegen. De ervaring leert dat dit percentage is op te schroeven tot 20 procent als werknemers door hun werkgevers worden gestimuleerd.

Van een wettelijke verplichting willen werkgevers niets weten, laat werkgeversorganisatie VNO-NCW weten. ‘We staan wel positief tegenover initiatieven om de gezondheidvan werknemers te bevorderen, want aan zieke werknemers heb je niets.Maar het moet wel vrijblijvend zijn.’ Ohra zegt zich ervan bewust tezijn dat een zorgverzekeraar werkgevers niet kan verplichten bedrijfsfitness aan te bieden. ‘We proberen nu vooral werknemers en werkgevers bewust te maken van het belang van voldoende beweging en een gezonde leefstijl’, aldus Witte.

De relatie tussen een gezonde leefstijl en ziekteverzuim staat volgens diverse onderzoekers vast. Uiteen vierjarig onderzoek van TNO bijvoorbeeld blijkt dat mensen dieminimaal een keer per week intensief bewegen aanzienlijk minder verzuimen en ook sneller herstellen. ‘Met intensief bewegen bedoelen wedan niet een half uurtje lunchwandelen’, aldus TNO-onderzoeker Hildebrandt.

De ervaring van leefstijlspecialist Intenz, die voor Ohra het gezondheidsprogramma uitrolt, is dat werknemers na een half jaar al aantoonbaar fitter zijn. Behalve een goedkoop abonnemen top een sportschool – er zijn er landelijk 400 gecontracteerd – ,krijgen de werknemers bij aanvang ook een leefstijlanalyse en een gezondheidsplan. De werknemer kan zijn eigen prestaties bijhouden viaeen database en de werkgever krijgt geanonimiseerde informatie over de gezondheid van zijn werknemers als groep.

De resultaten zijnvolgens Intenz-directeur René Sielhorst, zeer bemoedigend. ‘Elke euro die je investeert in de gezondheid van werknemers, levert er drie op’, zo durft Sielhorst te beweren na de positieve ervaringen bij groteklanten zoals IBM, Ballast Nedam en Arboned. ‘Het succes is wel afhankelijk van de inspanning van de werkgevers. Die moet zijnwerknemers wel actief stimuleren.’

Gezonde werknemers zijn niet  alleen minder ziek, maar ze zijn ook productiever , weet Linda van denBergh van Arboned. De arboverzekeraar – één miljoen verzekerdewerknemers bij zo’n vijftigduizend bedrijven – is al jaren actief ophet gebied van preventie. Van den Bergh: ‘Investeringen in vitaliteit van werknemers zie je terug in meer bevlogen en gemotiveerdere werknemers.’

De aandacht voor gezondheid en leefstijl van werknemers neemt wereldwijd toe. Op het Wereld Economisch Forum, een mondiale bijeenkomst van ondernemers en wetenschappers, werd onlangs de noodklok geluid over de toename van chronische aandoeningen als gevolg van een ongezonde leefstijl. Jaarlijks overlijden 35 miljoenmensen aan de gevolgen van chronische aandoeningen zoals overgewicht enhart- en vaatziekten. Dat aantal neemt naar verwachting de komende toenjaar met 17 procent toe, zo waarschuwden onderzoekers. De kosten vanvermijdbare chronische ziekten worden door deWereldgezondheidsorganisatie geschat op 3 procent van het Bruto Nationaal Product.

Wereldwijd blijven de publieke uitgaven aanpreventie echter beperkt tot 3 procent van de totale gezondheids uitgaven. Vandaar dat werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zo was de mening op het Wereld Economisch Forum. In Nederland biedt slechts 15 procent van de grote bedrijven fitness aan.Kleinere bedrijven blijven helemaal achter, ook al is bedrijfsfitness sinds vorig jaar vrijgesteld van loonbelasting.

Bron: de Volkskrant