Cesar Mensendieck

Oefentherapie Cesar/Mensendieck. Iemand die zijn lichaam niet goed gebruikt of belast, loopt een sterk verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. Oefentherapie kan dan uitkomst bieden. Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een…

Succesvolle sportprojecten tegen zitvlees

 Mensen die te weinig bewegen, weten de weg naar een sportvereniging vaak niet te vinden. Kennismakingscursussen voor bijvoorbeeld beginnende wandelaars, fietsers en hardlopers, en activiteiten die sportverenigingen organiseren samen met scholen…

Behandeling rugpijn door “exposure in vivo”

Patiënten met chronische lage rugpijn hebben baat bij de cognitief-gedragsmatige "exposure in vivo" behandeling. Hierdoor vermindert de angst om te bewegen en verbetert het dagelijks functioneren. Dit blijkt uit het promotieonderzoek vanMaaike…

Fitte senior is scherper van geest

CALGARY - Oudere vrouwen zouden niet alleen moeten puzzelen, maar ook hun conditie op peil moeten houden. Volgens nieuw Canadees onderzoek helpt dit om mentaal fit te blijven. Onderzoekers van de universiteit van Calgary ontdekten dat fysieke…

Zitness helpt tegen het kantoorbuikje

De witteboordenwerker kan zijn bollende bureaubuikje ook wegwerken zonder zich uit te sloven in de fitnessclubs. Doe aan zitness en verbrand je calorieën op kantoor! Overgewicht creëren is eigenlijk heel simpel, vindt hoogleraar bewegingswetenschappen…

Beweging en paracetamol beste bij rugpijn

Blijven bewegen en af en toe een paracetamol: dat is de beste behandeling van (lage) rugpijn. Dat zeggen Australische onderzoekers, die 240 mensen met (lage) rugpijn onder de loep namen. Uit het onderzoek komt naar voren dat ontstekingsremmende…

Samenwerking rond arbeid en gezondheid is essentieel

De samenwerking van verschillende disciplines zoals bewegingswetenschappen, ergonomie, gedragswetenschappen en gezondheidseconomie bij de preventie van ongezonde leefstijl van werknemers en de preventie van werkgerelateerde klachten werkt! Preventieve…

Houding beeldschermwerkers zelden arboproof

Grootste probleem is dat de stoel niet op de juiste hoogte is afgesteld. Verder hebben veel kantoormedewerkers het beeldscherm niet op de juiste afstand staan. De helft van de beeldschermwerkers die deelnamen aan het onderzoek kreeg een onvoldoende…

Vertil je niet! – fysieke overbelasting aanpakken

Spier- en skeletaandoeningen vormen in Europa het meest voorkomende arbeidsgerelateerde gezondheidsprobleem. Miljoenen werknemers worden erdoor getroffen; 25% van de werkenden in de EU-27 klaagt over rugpijn en 23% meldt last te hebben van spierpijnen. Spier-…

Artrose: blijf oefenen!

Mensen met artrose hebben baat bij oefentherapie, maar ze moeten wel blijven oefenen. Terugkomsessies bij de fysiotherapeut kunnen daarbij helpen. Fysiotherapeuten van het NIVEL publiceren hun bevindingen vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift…

Rugpijn ‘Kraken’ is pure psychologie

Wie last heeft van rugpijn, zoekt vaak heil bij de kraker of bij de manuele therapeut. Dat chiropraxie en osteopathie nog altijd onder 'alternatieve geneeswijzen' geklasseerd staan, neemt niet weg dat veel rugpatiënten er baat bij ondervinden. 'Er…

Fysiotherapeut werkt nauwelijks volgens richtlijn

Proefpatienten met lage rugklachten bezochten 28 fysiotherapeuten, 4 daarvan behandelden volgens de richtlijn lage rugpijn. Bij één proefpatient gaf de therapeut een harde ruk aan het been van de patient waarop een klik te horen was. 'Dat…