FitGaaf! kalenderGezonde start-up in beeld: via het plakken van stickers naar een gezonde leefstijl voor kids.

Er is veel aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl voor kinderen. En terecht, juist in de jonge levensfases wordt de basis gelegd voor een leven lang gezond! Door van jongs af aan structuur in eten, drinken en lichaamsbeweging aan te brengen, leer je gezond gedrag aan. En is het

dus ook veel makkelijker om dat gedrag vast te houden naarmate je ouder wordt. In de dagelijkse praktijk is het als ouder echter best lastig gezond gedrag structureel op de belangrijkste plek van het kind, thuis, te stimuleren. Precies daar biedt de FitGaaf!-kalender ondersteuning.

Een leuk en eenvoudig plan-maatje voor kinderen en ouders om thuis aan een gezondere leefstijl te werken!

FitGaaf! is een leuk, eenvoudig en tegelijkertijd goed onderbouwd plan-maatje dat kinderen tussen 4 en 12 jaar EN hun ouders op speelse wijze handvatten en structuur biedt bij het zetten van de moeilijke eerste stappen naar een nieuwe, gezonde leefstijl. Door eigenlijk heel simpel, het kind op een mooie kalender een stickertje te laten plakken voor elke gezonde actie die het die dag heeft voltooid: eten van 2 stuks fruit en 2 ons groente, drinken van 1,5 liter water verdeeld over de dag en lichaamsbeweging. Een laagdrempelige interventie tegen en ter preventie van overgewicht. En belangrijk, een interventie ook op de belangrijkste plek van een kind: thuis.

De FitGaaf!-kalender draait om positieve bekrachtiging en structuur. Enerzijds moet een week vol met goede stickers het kind een gevoel van eigenwaarde en trots geven.  Tegelijkertijd leren kinderen structuur aan te brengen in gezond gedrag in het dagelijks leven en tijd te plannen voor gezonde activiteiten.

Het FitGaaf!-pakket bestaat uit een kalender, een werkboekje en stickervellen. Het pakket wordt aan de ene kant gebruikt door basisscholen die op een leuke manier aandacht willen vestigen op een gezonde leefstijl zonder de eigen leerkrachten extra te moeten belasten. Aan de andere kant kan het als ondersteunende tool voor bestaande interventies en programma’s op het gebied van over- en ondergewicht dienen.

Pilotproject

Momenteel loopt een pilotproject rondom de FitGaaf!-kalender in de regio’s Rotterdam en Groningen. In Groningen is de kalender de laatste maanden vooral als preventie-tool/bewustwordings-instrument uitgedeeld op basisscholen. In Rotterdam wordt de kalender gebruikt door een team van fysiotherapeuten, diëtisten en orthopedagogen in een bestaande interventie gericht op (voornamelijk allochtone) kinderen met (dreigend) overgewicht. In verschillende regio’s in Nederland is FitGaaf! nog op zoek naar soortgelijke interventies die graag willen testen of de FitGaaf!-kalender een mooie aanvulling op hun dienstverlening is. De pilot is reeds gefinancierd en kan dus kosteloos worden aangeboden.

Meer informatie op www.fitgaaf.nl