Oefenband

Met de titel ’It’s up to you!’ van zijn lectorale rede richtte Bart Visser zich naar eigen zeggen vooral aan zijn studenten. Zij spelen volgens hem een belangrijke rol in de gezondheidszorg van de toekomst. Visser hield zijn rede gistermiddag in het Kohnstammhuis. Sinds 2010 is hij aan de HvA werkzaam als opleidingsmanager bij oefentherapie Mensendieck en in 2011 werd hij tevens benoemd tot lector oefentherapie.

Beweging
De voeten van de HvA; zo noemde domeinvoorzitter Rien de Vos zijn domein Gezondheid voorafgaand aan Vissers rede. ‘Een stevige basis waarop de rest kan rusten. En bovendien datgene dat alles in beweging zet.’ Ook Visser benadrukte in zijn rede het belang van het beweging. Wanneer mensen immers in beweging worden gebracht en gehouden, kunnen ze zelf zorg blijven dragen voor hun eigen gezondheid. ‘Met alleen extra handen aan het bed kunnen we de problemen in de zorg niet oplossen,’ aldus Visser. ‘Daarom is de opgave van de gezondheidszorg te komen tot burgers die de regie nemen over hun eigen gezondheid.’ Of, om zoals hij het kort samenvatte in een viertal aanbevelingen: doe het zelf, doe het thuis, doe het met nieuwe techniek en doe het kosteneffectief.

Oefentherapie kan daarin een belangrijke rol spelen, betoogde Visser. In tegenstelling tot fysiotherapie en ergotherapie, richt oefentherapie zich vooral op de activiteiten zelf. Zodat niet alleen wordt ingegrepen bij complicaties, maar ook gezorgd wordt dat het dagelijkse, op het oog probleemloze bewegen, daadwerkelijk probleemvrij blijft. Bijvoorbeeld door bij ouderen in te zetten op valpreventie, zodat zij letterlijk in beweging kunnen blijven en daardoor ook andere kwalen voorkomen.

Onderzoek
Visser gaf na afloop aan dat hij het als zijn grootste uitdaging ziet zijn onderzoek ook daadwerkelijk een onderdeel van de onderwijspraktijk te laten zijn. ‘Met het theoretische deel lukt dat al erg goed. De komende tijd willen we ook de zogenaamde academische werkplaats, waar we patiënten behandelen en het onderzoek in de praktijk plaatsvindt, een nadrukkelijker onderdeel van het onderwijs maken.’

Bron: Foliaweb