Ook mensen op hoge leeftijd kunnen door bewegen 40 procent van hun kracht terugkrijgen. Dat heeft bijzonder hoogleraar Fysiologie van Inspanning Luc van Loon vandaag gezegd in zijn intreerede aan de Universiteit van Maastricht. ‘Zelfs voor 90-jarigen loont het om in beweging te komen,’ aldus de hoogleraar.

‘Waarom laten ze mensen niet gezamenlijk in de ochtend naar het televisieprogramma Nederland in Beweging kijken. Dan kan iedereen gezamenlijk ochtendgymnastiek doen. Of waarom organiseren ze geen gezamenlijke wandelingetjes. Als mensen voelen dat ze sterker worden, en meer dingen zelf kunnen, worden ze ook nog eens gelukkiger.’

Als mensen niet meer bewegen, verliezen ze spiermassa en dus kracht. Daarbij stijgt het risico op overgewicht en diabetes. Ook al denken ouderen zelf dat ze niet meer kunnen trainen, gymmen of bewegen, de werkelijkheid is vaak anders, zegt Van Loon: ‘Ook in een rolstoel kun je bewegen. Ouderen kunnen veel meer dan ze denken, ook al zie je niet goed meer, of heb je andere mankementen.’

De overheid zou instellingen voor ouderenzorg moeten aanmoedigen beweging en sport op de agenda te zetten, vindt de hoogleraar.

Bron: VK.nl

 

1 antwoord
  1. Iwan Kind
    Iwan Kind zegt:

    “Be­vor­der dat ouderen zolang mo­ge­lijk zelf­red­zaam kunnen zijn en focus daarbij niet alleen op het be­strij­den van ziekte, maar ook op het be­vor­de­ren van func­ti­o­ne­ren. Ga uit van mo­ge­lijk­he­den die niet alleen in on­der­zoek ef­fec­tief zijn ge­ble­ken, maar die ouderen zelf ook in hun leven kunnen en willen in­pas­sen. Bij het ouder worden winnen per­soon­lij­ke keuzes aan belang. Als men met dit alles re­ke­ning houdt, kan pre­ven­tie bij ouderen nog veel goeds op­le­ve­ren, voor de oudere zelf en voor de sa­men­le­ving. Om zover te komen, moet er echter nog heel wat ge­beu­ren. Dit schrijft de Ge­zond­heids­raad in het vandaag aan de mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport aan­ge­bo­den advies Pre­ven­tie bij ouderen: focus op zelf­red­zaam­heid.”
    Bron: Gezondheidsraad

Reacties zijn gesloten.