Deelnemers aan hardloopevenementen zijn zeer tevreden. De sfeer en prijs-kwaliteit verhouding blijken belangrijke succesfactoren. Daarnaast wil vrijwel elke loper meer kilometers gaan lopen. Een druk bestaan blijkt daarbij geen enkele belemmering. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een onderzoek dat het Mulier Instituut heeft gehouden onder 31.779 deelnemers aan deze evenementen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Atletiekunie en de organisatoren van zeventien middelgrote hardloopevenementen.

De Atletiekunie richt zich op het promoten en organiseren van de atletiek- en loopsport onder zoveel mogelijk mensen en wil als zodanig een inspirerende en verbindende rol spelen op de Nederlandse loopsportmarkt. Belangrijke partners hierbij zijn de organisatoren van hardloopevenementen. Het onderzoek vond plaats in de periode september 2010-oktober 2011 en kan worden beschouwd als een vervolg op het eerder verschenen rapport ‘Evenementenlopers in Beeld’ uit 2009 dat zich toespitste op tien grote hardloopevenementen in Nederland.

De evenementen worden door de deelnemers hoog gewaardeerd. Het totaaloordeel van het evenement bedraagt gemiddeld 8,3 op een schaal van 1-10. De prijs-kwaliteitverhouding kreeg een 7,8. Deze goede beoordelingsresultaten dragen bij aan herhalingsbezoek: ruim acht van de tien lopers geven aan bij een volgende editie van het evenement weer mee te doen.

Vrijwel alle deelnemers geven aan in de toekomst vaker en meer kilometers te gaan hardlopen. Opvallend is dat tieners en twintigers meer en vaker gaan hardlopen dan oudere lopers. Met name vrouwen die jonger zijn dan 30 jaar zijn van plan vaker en meer te gaan hardlopen. Ruim een derde van de evenementenlopers (36%) is geïnteresseerd in een lidmaatschap van een atletiekvereniging, een loopgroep die is aangesloten bij de Atletiekunie of van Dutch Runners.

Lopers met een ‘druk bestaan’ (werkzaam en thuiswonende kinderen) blijken net zo vaak en net zoveel kilometers te lopen als degenen met een minder druk bestaan. Ook ten aanzien van hardlopen in de toekomst zijn er geen verschillen tussen ‘drukke’ en minder ‘drukke personen’. Een volle agenda blijkt voor hardlopers geen obstakel te zijn voor het beoefenen van hun sport.

Klik hier voor het onderzoek

Bron: Atletiek.nl