Drie tot vijf keer per week minimaal dertig minuten bewegen, vermindert de negatieve symptomen van schizofrenie aanzienlijk. Ook zijn er minder bijwerkingen van medicijnen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van de Belgische psychomotorisch therapeut Davy Vancampfort. Er komt een praktische bewegingsrichtijn voor hulpverleners.

Davy Vancampfort vergeleek ongeveer twintig internationale wetenschappelijke onderzoeken over het effect van regelmatig bewegen op het verloop van schizofrenie. Hij is psychomotorisch therapeut aan het Universitair Psychiatrisch Centrum in Leuven en wetenschappelijk medewerker aan de KU in Leuven. Uit zijn literatuuronderzoek blijkt dat ‘matige fysieke activiteit’ de ongewenste negatieve symptomen van schizofrenie en de bijwerkingen van medicatie met ongeveer twintig procent verminderen.

Wat kan patiënt zelf
‘Het was al algemeen bekend dat regelmatig bewegen helpt tegen depressieve klachten en angststoornissen’, zegt prof. Michel Probst, promotor van Vancampfort. ‘Maar het nut hiervan was nog niet eerder wetenschappelijk aangetoond bij schizofrenie.’ Wat er onder matige fysieke activiteit wordt verstaan verschilt per patiënt, zegt Probst.  ‘Dat kan wandelen, zwemmen of fietsen zijn, of een gestructureerd fitnessprogramma. Het hangt er vanaf wat de patiënt zelf wil en kan.’

Bewegingsrichtlijn
Volgens Vancampfort zijn de bestaande richtlijnen rondom fysieke gezondheid van patiënten met schizofrenie vaak te weinig concreet en specifiek. Daarnaast kunnen factoren als overgewicht, negatieve symptomen en een laag zelfbeeld belemmerend werken voor schizofreniepatiënten om fysiek actief te zijn. Vancampfort: ‘Daarom hebben we met onderzoekers uit meer dan tien landen een internationale bewegingsrichtlijn voor schizofreniepatiënten opgesteld, bedoeld voor psychomotorische therapeuten en fysiotherapeuten in de psychiatrie. Zij kunnen als geen ander de patiënt goed coachen en motiveren.’

Vijf keer dertig minuten
Naast het beweegadvies voor volwassenen – drie tot vijf maal per week dertig minuten bewegen – staat er ook een advies in voor 65-plussers en jeugdigen tussen de 6 en 20 jaar. Die laatste groep kan zich het beste elke dag een uur fysiek inspannen en daarnaast tweemaal per week extra oefeningen doen. Voor 65-plussers is het advies om de lichte tot matige fysieke activiteit in te passen in het dagelijks leven. En om oefeningen te doen die gericht zijn op het behoud van kracht en het verbeteren van lenigheid, evenwicht en oog-hand coördinatie.

Presentatie richtlijn
Volgens Vancampfort heeft de nieuwe richtlijn zowel een preventieve als een behandelende werking. ‘Patiënten met schizofrenie hebben een twee tot drie maal hoger risico om vroegtijdig te overlijden, met als belangrijkste doodsoorzaak  hart- en vaatziekten.’  Begin 2012 zal Vancampfort zijn promotieonderzoek afronden. In februari 2012 wordt  de nieuwe internationale richtlijn gepresenteerd op de International conference of physiotherapy in psychiatry and mental health, waar PMT’ers en fysiotherapeuten uit Europa aanwezig zullen zijn. Hoogleraar Probst verwacht dat de richtlijn collectief zal worden overgenomen.

Eerder toonde Vancampfort al aan dat yoga en progressieve spierontspanning negatieve symptomen van schizofrenie kunnen verminderen en ook helpen bij het verminderen van angst- en stressgevoelens. (MV)

Bron: Psy