Al langer bestond het idee dat contact met de natuur stressverlagend werkt. Alterra, het onderzoeksbureau van Wageningen UR, levert daar nu wetenschappelijk bewijs voor in twee onderzoeken.

In het eerste onderzoek stelden de onderzoekers dertig leden van een volkstuinvereniging bloot aan stress. Vervolgens mochten zij in een boek lezen of op hun tuin werken. De mensen die in de tuin hadden gewerkt, hadden lagere concentraties cortisol in hun lichaam dan de lezers.

Tijdens het tweede onderzoek mochten twee groepen senioren het gezelschapsspel Pim Pam Pet spelen. De eerste groep deed dat in de aanwezigheid van bloemen en planten. De tweede groep speelde het spel in een ruimte zonder sierteeltproducten. Bij het spelen kwamen er stresshormonen vrij. Maar deze werden in de eerste groep verlaagd door de aanwezigheid van bloemen en planten.

Bron: gezondheidsnet.nl