Lekker in je vel zitten’ belangrijker dan gezond blijven. Het merendeel van de Nederlanders (60%) vindt ‘lekker in je vel zitten’ de belangrijkste reden om op de gezondheid te letten.
Slechts 24 procent noemt ‘zo lang mogelijk gezond blijven’ als reden om gezond te willen leven. De media informeren vooral over de gevaren van ongezonde activiteiten, terwijl een positieve benadering Nederlanders meer aanspreekt. Dat staat in het TNS NIPO-rapport ‘Kun je gezond genieten?’, geschreven in opdracht van De Nederlandse Public Health Federatie (NPHF). Gezond genieten is een betere insteek voor effectieve gezondheidsbevordering, concludeert de NPHF.

Het merendeel van de Nederlanders (60%) vindt ‘lekker in je vel zitten’ de belangrijkste reden om op de gezondheid te letten. Slechts 24 procent noemt ‘zo lang mogelijk gezond blijven’ als reden om gezond te willen leven. De media informeren vooral over de gevaren van ongezonde activiteiten, terwijl een positieve benadering Nederlanders meer aanspreekt. Dat staat in het TNS NIPO-rapport ‘Kun je gezond genieten?’, geschreven in opdracht van De Nederlandse Public Health Federatie (NPHF). Gezond genieten is een betere insteek voor effectieve gezondheidsbevordering, concludeert de NPHF.

Voorlichting over gezond gedrag lijkt haar doel voorbij te schieten. Bijna de helft (48%) van de Nederlanders voelt zich het meest aangesproken door een benadering die de positieve gevolgen van gezonde activiteiten benadrukt. Tegelijkertijd constateert 46 procent dat de aandacht op tv en radio vooral gericht is op de gevaren van ongezonde activiteiten. Slechts 15 procent zegt een voorkeur te hebben voor een dergelijke benadering. Als de overheid de burger een aansprekende boodschap over gezond gedrag wil geven, kan zij beter de nadruk leggen op gezond genieten dan op de risico’s van ongezond gedrag.

Voor het TNS NIPO-onderzoek ‘Kun je gezond genieten?’ zijn ruim zeshonderd Nederlanders van 16 jaar en ouder ondervraagd over de manier waarop zij met hun gezondheid bezig zijn. Voor de meeste Nederlanders (81%) speelt gezondheid een (zeer) grote rol in hun leven. Men let er vooral op door goed te slapen, gevarieerd te eten en te zorgen voor ontspanning, onder meer door veel buiten te zijn. Nederlanders genieten veruit het meest van familie en/of vrienden (32%). Op de tweede plaats komen vrijen/seks (15%), gevolgd door muziek (12%) en eten en drinken (9%).

In het onderzoek is specifiek gevraagd naar de motivatie die mensen putten uit de combinatie ‘genieten’ en ‘gezondheid’. Maar liefst 93 procent van de Nederlanders vindt dat genieten altijd een positieve invloed heeft op gezondheid.
Het promoten van gezond genieten lijkt dus een goed uitgangspunt voor communicatie over gezondheid. Het blijkt dat 68 procent het makkelijk vindt om gezond gedrag en genieten met elkaar te combineren, maar 28 procent vindt dit juist niet makkelijk. Ook heeft meer dan de helft (53%) er moeite mee om dingen vol te houden die ze niet leuk vinden, maar die wel goed zijn voor de gezondheid. Voor deze groep is het waarschijnlijk extra belangrijk om ook de leuke kanten van gezondheid in te zien, en te beseffen dat dingen waarvan ze kunnen genieten ook goed kunnen zijn voor de gezondheid.

De gegevens uit ‘Kun je gezond genieten?’ onderstrepen eerdere conclusies van prof. dr. Ruut Veenhoven in diens rapport ‘Gezond Geluk’. Daarin staan nieuwe mogelijkheden voor gezondheidsbevordering, zoals het verbreden van voorlichting over ‘gezond leven’ naar ‘gelukkig leven’, en het ontwikkelen van methoden om ‘levenskunst’ te versterken. Bij levenskunst gaat het om het vermogen te kunnen genieten, te kunnen kiezen en zin in het leven te zien.
ZonMw is bezig met een subsidieprogramma om het concept levenskunst uit te werken in het kader van gezondheidsbevordering. Volgens de NPHF zouden het nu gepresenteerde TNS NIPO-onderzoek, de conclusies van Veenhoven én de resultaten van het ZonMw-programma moeten leiden tot een verbreding van het beleid rond gezondheidsbevordering.

Het onderzoek van TNS NIPO is uitgevoerd in het kader van Wereldgezondheidsdag (7 april 2007) en de vierde Week van de Gezondheid (5 t/m 12 april). Dit jaar is het thema ‘Geniet van Gezondheid’. De Week van de Gezondheid is een initiatief van de NPHF (zie ook www.weekvandegezondheid.nl.