Onderzoek door de Universiteit in Alberta (Canada) laat zien dat het erg goed voor je is als je continu, elke dag, een  bericht ontvangt waarin gezond gedrag gepromoot wordt. Er werd over het 12 weken durende onderzoek, dat ruim 2.500 Canadesen omvatte, bericht in American Journal of Health Promotion. De groep die de e-mails ontving liet een toename zien van de hoeveelheid lichaamsbeweging en bleef er vertrouwen in houden dat na afloop van het onderzoek men doorging met bewegen. Ze bleken veel beter op de hoogte van de voor- en nadelen van lichaamsbeweging en veranderingen in hun voedingspatroon. En dan bleek ook nog eens dat het vetpercentage van de groep die de e-mails ontving afgenomen was.

Bij de controlegroep, die de e-mail niet gekregen had, nam het vetpercentage in de loop van het onderzoek door de bank genomen zelfs een klein beetje toe. Niet iedereen is het met de Canadese onderzoekers eens. Nederlandse voedingswetenschappers hebben zelfs gesproken over de mogelijkheid om de stroom gezondheidsnieuws in de media in te dammen, omdat de consument daardoor het spoor bijster raakt. Lezen over gezond leven is dus gezond.

Bron: www.medicalfacts.nl  2008