Mensen met artrose aan knie of heup hebben baat bij het blijven doen
oefeningen.Met oefentherapie krijgen mensen met artrose aan knie of heup grip op hun
ziekte.
Hoe meer ze blijven oefenen, hoe meer de pijn en beperkingen afnemen, ook op de lange duur.

Operaties zijn niet altijd meer nodig, of pas later,  blijkt uit onderzoek van het NIVEL.
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 600.000 mensen met artrose van knie of heup. Op de korte termijn blijkt oefentherapie bij een fysiotherapeut effectief. Oefentherapie verlicht de pijn en vermindert beperkingen bij bijvoorbeeld lopen of fietsen. Maar als de behandeling is afgelopen neemt dat effect weer af, doordat de meeste mensen stoppen met de oefeningen en terugvallen in een inactievere levensstijl.
In het onderzoek van NIVEL werd een nieuwe behandeling onderzocht. Bij deze behandeling sluiten de oefeningen meer aan bij het dagelijks leven en worden mensen meer gemotiveerd om te blijven oefenen. Met deze behandeling (vergeleken met de gebruikelijke zorg) blijkt de terugval minder en hebben mensen zelfs na 5 jaar minder klachten.

Bron: NIVEL