Onderzoekers van de Canadese McGill University stelden zichzelf de volgende vraag: ‘Als je chronische lage rugpijn kan verminderen, kan je de veranderingen in de hersenen dan ongedaan maken?’

Cognitieve beperkingen
Mensen met chronische pijn ervaren namelijk bepaalde cognitieve beperkingen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een verminderde hoeveelheid grijze stof in de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van pijn. Diezelfde gebieden werken ook in op de emotionele reacties op pijn zoals angst en depressie.

Behandeling
Het onderzoek betrof patiënten die al meer dan zes maanden pijn ervaarden en hier een behandeling ondergingen. Zowel voor, als zes maanden na de behandeling, maakten de onderzoekers een MRI scan van de hersenen van de deelnemers. Hierbij keken ze naar de hersenactiviteit bij het uitvoeren van simpele cognitieve taken en naar de dikte van de hersenschors.

Herstel
En wat bleek? Het onderzoeksteam observeerde na de behandeling niet alleen herstel in de anatomie van de hersenen, maar ook in de hersenfunctionaliteit. De hersenschors in de pijngerelateerde gebieden van de hersenen waren verdikt. Daarbij was de abnormale hersenactiviteit bij het uitvoeren van cognitieve taken die om concentratie vroegen, genormaliseerd.

Of deze veranderingen daadwerkelijk veroorzaakt worden door het verminderen van de lage rugpijn zal nog verder onderzocht moeten worden. Hoofdonderzoeker Laura Stone is in ieder geval enthousiast: “Het is fantastisch om te zien dat abnormale veranderingen in de hersenen verdwijnen, als we pijn behandelen.”

Bron Gezondheidsnet