Morgen mooi fietsweer? Om fietsen naar het werk te stimuleren zou een werkgever een dergelijk mailtje rond kunnen sturen zo stelt Eva Heinen in haar promotieonderzoek naar de beweegredenen van forenzen om wel of niet de fiets te pakken.

Niet alleen het weer beïnvloedt de dagelijkse keuze om wel of niet te gaan fietsen, ook het maken van tussenstops tussen woning en werk, vervoeren van spullen, dragen van een pak en werken op meerdere locaties. Heinen toont aan dat individuele overwegingen en overtuigingen de beslissing om te fietsen voor een groot deel bepalen. Heinen: “Het gaat daarbij om direct nut, (milieu)bewustzijn en veiligheid. Ook zijn de normen in de sociale omgeving van belang.”

Positieve uitstraling
“Attitude van de werkgever en verwachtingen van collega’s spelen eveneens een rol,” aldus Heinen. “De kans dat iemand fietst, is groter als er op de werklocatie een inpandige fietsenstalling, of een kleedruimte aanwezig is. Niet alleen vanwege de faciliteit op zichzelf, maar ook vanwege de positieve uitstraling.”