Wat is de toegevoegde waarde van oefentherapie Cesar Mensendieck? Hieronder de belangrijkste kenmerken waarmee de oefentherapeut zich van andere vormen van zorg onderscheidt;

Oefentherapie Cesar Mensendieck richt zich op het gehele lichaam.

Oefentherapie Cesar Mensendieck richt zich, ongeacht de klacht of aandoening, op het gehele lichaam en niet alleen op dat deel van het lichaam waar de klacht zich manifesteert. De oorzaak van de klacht wordt beoordeeld en behandeld door te kijken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes. De cliënt krijgt een individueel behandelprogramma waarin hij werkt aan een blijvende verbetering van zijn totale houdings- en bewegingspatroon. Met als resultaat: het verhelpen van bestaande klachten en het voorkomen van toekomstige klachten.

Oefentherapie Cesar/Mensendieck interactie tussen lichaam & geest en omgeving.
Oefentherapie richt zich op de totale mens. De zogenaamde holistische benadering. De laatste jaren is er door onderzoek op dit gebied, steeds meer duidelijk geworden over de relatie van lichaam, brein en hart.

Oefentherapie Cesar Mensendieck vraagt van de cliënt een actieve houding.
Oefentherapie Cesar Mensendieck komt in feite neer op het ”coachen“ van de cliënt. De oefeningen die de cliënt krijgt aangereikt vormen als het ware het gereedschap waarmee hij zelf aan de slag kan. Voor het welslagen van de therapie is het dus van doorslaggevend belang dat de cliënt actief aan de behandelingen deelneemt en bereid is om zichzelf een nieuw, gezond bewegingsgedrag aan te leren.

Oefentherapie Cesar Mensendieck maakt de cliënt zelfredzaam.
De oefentherapeut stelt voor elke cliënt een persoonlijk en op maat gemaakt oefenprogramma samen. Op basis daarvan wordt systematisch en doelgericht met de cliënt geoefend. De cliënt leert stapsgewijs de samenhang tussen klacht en lichaamshouding doorzien en ontdekt de oorzaak van zijn problemen. Het uiteindelijke effect van OTC/M is dat in ongeveer 75% van de gevallen de klachten verminderen of verdwijnen, zelfs zonder dat de oorzaak van de klachten is weggenomen. Dat lukt (uiteraard) niet in alle gevallen. Maar belangrijk is dat de cliënt weet wat er met hem aan de hand is en geleerd heeft daar op eigen kracht mee om te gaan.

OTC/M maakt de cliënt zelfredzaam: als de klachten toch weer terugkomen of verergeren, kan de cliënt deze zelf verhelpen en hoeft hij niet opnieuw hulp in te roepen.

Oefentherapeuten zijn bewegingsspecialisten bij uitstek. We kijken naar het verband tussen de klacht, lichaamshouding, werkhouding en andere bewegingsgewoontes. Daarbij stellen we voor elke patiënt een individueel behandelprogramma samen. Er wordt rekening gehouden met de mogelijk psychische en emotionele kant van een klacht (holistische benadering).

De kracht van de oefentherapie
We werken aan een blijvende positieve verandering die plaats vindt op de lange termijn! Onze focus is gericht op het lijf als geheel waarbij we de persoon op een holistische manier benaderen. U wordt zelf verantwoordelijk voor uw lijf en dus ook uw klachten. U wordt continu uitgedaagd om zelf mee te denken, te voelen, te oefenen, toe te passen, om uiteindelijk te ervaren wat goed voor u is. Het is dus een ervaringsgerichte aanpak: u ervaart wat goed voor u is (ook door fouten te maken). Door dit actieve proces is de kans groter dat u de balans tussen belasting (op lichaam en geest) en belastbaarheid (van lichaam en geest) blijvend in evenwicht kan houden, waardoor klachten kunnen herstellen!