Mensen die te weinig bewegen, weten de weg naar een sportvereniging vaak niet te vinden. Kennismakingscursussen voor bijvoorbeeld beginnende wandelaars, fietsers en hardlopers, en activiteiten die sportverenigingen organiseren samen met scholen en gemeenten, blijken goed aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van deze doelgroep.

Te weinig lichamelijke activiteit is een van de belangrijkste risico factoren voor hart- en vaatziekten en tal van andere chronische aandoeningen. De remedie isbewegen: sporten, huishoudelijk werk doen, fietsen of wandelen naar het werk en in de vrije tijd. In Nederland en veel andere Westerse landen zijn normen geformuleerd voor de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging om gezond te blijven. Naast de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor verschillende leeftijdsgroepen, bestaat er ook een Fitnorm met een aanbevolen hoeveelheid intensieve lichamelijke activiteit. Meer  lichamelijke activiteit met een hogere intensiteit levert meer gezondheidswinst en een betere fitheid. De Combi norm combineert de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en de Fitnorm.

Laagdrempelige sportconcepten
Sport wordt vaak als competitiegericht ervarenen spreekt daardoor mensen die te weinig actief zijn minder aan. In depilot fase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport,zijn daarom door de verschillende sportbonden 22 innovatieve laagdrempelige sportconcepten ontwikkeld. De deelnemers zijn positief.Vooral lokale initiatieven,zoals een sportvereniging die een samenwerking begint met een school, blijken succesvol. Zelfs meer dan grote landelijke campagnes. Wel blijft het een uitdaging deelnemers –ondanks de positieve waardering –voor langere tijd te binden. VoorNOC*NSF evalueerde het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek vande gezondheidszorg) depilotfase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport. Op basis van het NIVEL-rapport heeft NOC*NSFde 13 meest succesvolle projecten geselecteerd. De komende jaren worden de volgende projecten landelijk geïmplementeerd:

I

Atletiek Unie Start to Run
Judo Bond Nederland Judo op school
KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland Start met wandelen
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Sportfit 45+/65+
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Knotshockey
Koninklijke Nederlandse Zwem Bond Mijnzwemcoach.nl/Uurchallenge
Nederlandse Bridge Bond Denken en doen
Nederlandse Toerfiets Unie Fiets-fit, Fiets & Geniet
Nederlandse Triathlon Bond Trio-triathlon
Nederlandse Volleybal Bond Circulatieminivolleybal,
Ultimate Volley Xperience
Beachvolleybal

Zie voor informatie over deze sportconcepten www.sport.nl/nasb.