Beweging helpt bij stoppen met Roken

Beweging helpt bij stoppen met Roken

Door lichaamsbeweging neemt de trek in een sigaret af en verminderen de ontwenningsverschijnselen, zo melden onderzoekers aan de Universiteit van Exeter in Groot-Brittannië.
De onderzoekers suggereren dat een korte en matige inspanning, die maar vijf minuutjes hoeft te duren, al voldoende is om de zucht naar een sigaret te doen verminderen.  “Mensen die met veel moeite proberen van het roken af te komen, kunnen het zichzelf veel gemakkelijker maken door wat lichte oefeningen te doen”, zei hoofdauteur dr. Adrian Taylor van de School of Sport and Health Sciences van de Universiteit van Exeter.
“Niet alleen kunnen mensen zo voorkomen dat hun gewicht toeneemt, maar ook de zucht naar een sigaret en de ontwenningsverschijnselen, die vaak tot een terugval leiden, kunnen beter beheerst worden”, voegde hij eraan toe.

Dr. Taylor and zijn medeauteurs hebben twaalf onderzoeken bestudeerd op het effect van het ontbreken van lichaamsbeweging vergeleken met een eenmalige lichaamsoefening. Hierbij werd gekeken naar drie resultaatgebieden: de zucht naar sigaretten, ontwenningsverschijnselen en het rookgedrag. In alle gevallen was er een gunstige invloed op ten minste een van de drie resultaatgebieden.

De bestudeerde documenten bevatten de gegevens van bijna 1400 mensen die nauwelijks aan beweging deden en in elf van de twaalf onderzoeken stopten met roken tijdens de duur van het experiment.

De deelnemers werden tijdens de oefening beoordeeld aan de hand van enkelvoudige en meervoudige vragen over de trek in een sigaret, de ontwenningsverschijnselen en de negatieve gevolgen. Gedurende de oefening verminderden de resultaten op deze punten snel en bleven ze tot wel 50 minuten daarna beperkt. Het merendeel van de onderzoeken naar ontwenningsverschijnselen liet een significante vermindering zien van twee van de zes symptomen, te weten: stress, rusteloosheid, prikkelbaarheid, bezorgdheid, spanning en een slecht concentratievermogen.

Bij verlenging en intensivering van de oefening lieten de meeste onderzoeken een verdere afname van de zucht naar sigaretten en ontwenningsverschijnselen zien, waarbij zelfs een vijf minuten durende oefening die zittend gedaan werd goede resultaten bleek op te leveren. In vier onderzoeken werd gemeld dat na het doen van de oefening de eerste sigaret twee of wel drie keer later dan normaal werd opgestoken. Uit drie onderzoeken bleek dat het humeur verbeterde door lichaamsoefeningen te doen, terwijl dit bij één ander onderzoek niet het geval bleek.

Het onderzoeksteam concludeerde dat zelfs een klein beetje bewegen aanbevolen zou moeten worden om mensen te helpen de zucht naar sigaretten en de ontwenningsverschijnselen te beheersen.
Dr. Taylor: “Als zou blijken dat er een geneesmiddel is dat dezelfde resultaten geeft, dan zou dit ogenblikkelijk op de markt gebracht worden als een waardevolle hulp voor mensen die willen stoppen met roken of die willen minderen.”

Hij en zijn collega’s vinden verder onderzoek wenselijk om uit te zoeken wat de onderliggende mechanismen zouden kunnen zijn, zoals stress en neurobiologische invloeden. Dit kan vervolgens leiden tot meer doelmatige en praktische manieren om rokers te helpen bij het stoppen.Dr. Taylor en zijn team doen ook onderzoek met behulp van hersenscans. Ze bekijken welke invloed lichaamsbeweging heeft op het gedeelte in de hersenen dat onze stemmingen regelt, omdat dit wellicht de zucht naar sigaretten kan doen afnemen.  Dit onderzoek is gepubliceerd in de aprileditie van het blad Addiction.

Vertaling: Lianne Wouters
(jjwouters@xs4all.nl)