rugpijnOp 8 december promoveert de eerste revalidatiearts van revalidatiecentrum Blixembosch, Rob Smeets. Hij heeft van 2002 tot 2006 onderzoek gedaan naar het effect van de behandeling van lage rugklachten. Hiervoor heeft hij drie patiëntengroepen vergeleken met elkaar en met een controle groep. Hij onderzocht hiermee het effect van de fysieke, psychische en de gecombineerde behandeling.

Resultaat rugpijn onderzoek

Voor het onderzoek zijn drie patiëntengroepen die verschillende behandelvormen ondergingen, met elkaar en met een controlegroep vergeleken. De eerste groep onderging alleen de fysieke behandeling, de tweede groep alleen de cognitief-gedragstherapeutische behandeling en de derde groep kreeg een combinatie van deze twee. Ook werd de invloed op het ‘doemdenken’ en de ‘ervaren controle over pijn’ nagegaan. Daarnaast werd bekeken of het geloof in en de verwachting van de behandeling een rol speelde in het uiteindelijke resultaat.
En wat blijkt?
De patiënt ervaart minder beperkingen bij alle onderzochte behandelvormen. Dit geldt ook voor de zogenaamde ‘patiënt-specifieke’ klachten (b.v. tillen, lopen, huishouden doen en werk) en in lichtere mate de pijnintensiteit. Dit resultaat werd deels veroorzaakt door het afnemen van doemdenken. “Dat is dus een belangrijk resultaat waar we wat mee kunnen en dat we natuurlijk meteen in de revalidatiebehandeling gaan inpassen”, aldus Rob .
Zowel de mate van geloofwaardigheid als verwachting van de behandeling bleek significant van invloed te zijn op het bereikte resultaat. Dit geldt met name voor afname van beperkingen en de tevredenheid over de behandeling.

Bron: Blixembosch