Herniaoperatie heeft geen meerwaarde

Patiënten met een lumbale hernia rapporteren na twee jaar evenveel pijnreductie, ongeacht of ze geopereerd zijn of een niet-chirurgische behandeling kregen.

Ook het fysiek functioneren verbeterde met beide interventies evenveel. Dat is het resultaat van een gerandomiseerde studie dat is gepubliceerd in JAMA..

Het onderzoek naar Hernia, onder leiding van James Weinstein, aan de Dartmouth Medical School in Hanover, New Hampshire, betrof bijna 500 patiënten met een lumbale hernia met persisterende symptomen van radiculopathie voor langer dan 6 weken. De patiënten werden ingedeeld voor een operatie of kregen een niet-chirurgische behandeling met fysiotherapie, voorlichting en NSAID’s. Beide groepen zijn twee jaar gevolgd.

Bij de patiënten in beide groepen verbeterde het lichamelijk functioneren substantieel en verminderde de pijn. Ook de secundaire uitkomsten, de ernst van de ischias, de zelf gerapporteerde verbetering, de tevredenheid over de symptomen en het al dan niet kunnen werken waren in beide groepen niet wezenlijk verschillend. Op alle meetmomenten kwam chirurgie er wel iets gunstiger uit, maar het verschil was niet significant voor de primaire uitkomsten, het fysiek functioneren en pijn.

Bron: MedNet