Acht op tien volwassenen heeft last van rugpijn. Omdat rugpijn op jonge leeftijd een belangrijke risicofactor is voor rugpijn op volwassen leeftijd, is het belangrijk dat met preventie -bijvoorbeeld door de promotie van rugvriendelijk bewegen en sport- al in de lagere school wordt aangevangen.

Dat besluit Elisabeth Geldhof, die vandaag haar doctoraat verdedigt aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent.

Zithouding Het doctoraatsonderzoek van Elisabeth Geldhof bracht de zithouding in kaart van kinderen uit het 4de tot het 6de leerjaar (9 tot 11 jaar) in 16 Vlaamse basisscholen. Een verkeerde zithouding is namelijk de meest vermelde uitlokkende factor van rugpijn bij kinderen. Kinderen die vaak in een houding met een gebogen rug zitten, hebben significant meer last van rugpijn.

In het kader van haar doctoraatsstudie implementeerde Elisabeth Geldhof gedurende twee jaar in de onderzochte scholen een rugscholingsprogramma. Het doel was de dagelijkse belasting op de jonge rugstructuren te optimaliseren. Het programma benadrukte verschillende aspecten ter promotie van rugvriendelijk verantwoord bewegen. Zo waren er lessen rond correcte rughoudingen en mochten de kinderen de lessen volgen op zitballen of gebruik makend van een speciaal kussen dat hun rughouding corrigeerde en werd met de leerkrachten samengewerkt om het klasgebeuren dynamischer te maken.

Na twee jaar bleken de resultaten van het programma significant:

  • de posturale kennis van lagereschoolkinderen (d.i. hun kennis over de correcte zithouding) was verhoogd
  • de kinderen waren zich bewust van een gezonde levensstijl m.b.t. een goede rugfunctie
  • het hef- en tilgedrag tijdens het hanteren van gebruiksvoorwerpen was aanzienlijk verbeterd
  • ook bij een follow-uponderzoek na één en twee jaar bleven de effecten m.b.t. posturale kennis en vaardigheden stabiel

Een vroegtijdige promotie voor rugvriendelijk bewegen is belangrijk. Als schoolkinderen de groeispurt aanvangen met een behoorlijke dosis posturale kennis en gemotiveerd om op een biomechanisch verantwoorde wijze te functioneren, kan de typische mechanische belasting in de kritische fase van de adolescentie worden verminderd. De school is daarbij de ideale setting voor rugpreventie. In de pauzes, na de lessen en tijdens de lessen lichamelijke opvoeding kan daaraan bijvoorbeeld aandacht worden besteed.