Berichten

, , , , ,

Rugpijn? Lees deze tips!

Lang stil zitten blijkt een belangrijke risicofactor als het gaat om het ontwikkelen van rugpijn. Uit recent Brits onderzoek bij 18 tot 34-jarigen blijkt dat de helft regelmatig met rugpijn kampt, een kwart van hen kan hierdoor soms niet werken.De combinatie van te lang stil te zitten en een gebrek aan sport leidt tot zwakke rugspieren, waardoor onze wervelkolom minder stabiel is. Miljoenen mensen tussen 18 en 34 jaar lijken te zijn voorbestemd om de komende 60 jaar van hun leven met rugpijn te kampen, blijkt uit dit onderzoek.

Kleine aanpassingen in onze houding of manier van beweging zijn effectief gebleken bij het verminderen of voorkomen  rugpijn klachten.

5 tips om rugpijn door langdurig zitten te  voorkomen
  1. Zorg voor een goede ondersteuning van de onderrug. Stel de rugleuning zo in dat de bolling van de rugsteun in de holling van uw rug valt. Ga goed achterin uw stoel zitten. Zo zorgt u ervoor dat u ook daadwerkelijk gebruik maakt van  de rugleuning
  2. Trek regelmatig uw onderrug hol tijdens het zitten, maar zeker voordat u gaat opstaan. Veel klachten ontstaan omdat de onderrug te weinig afwisseling krijgt en te lang in een gebogen positie belast wordt.
  3.  Beweeg wanneer dit mogelijk is. Variatie is het motto. Neem bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek even de tijd om te lopen. Variatie in houding en beweging stimuleert de doorbloeding waardoor spieren de kans krijgen te herstellen.
  4. Zorg voor sterke rugspieren en buikspieren. Een zithouding waarbij u rechtop zit zonder gebruik te maken van een rugsteun versterkt de buik en rugspieren.
  5. Voorkom gelijktijdig draaien en buigen van de rug. Als u zit en iets wilt oprapen dat naast of achter u ligt, sta dan eerst op, draai om en buig door uw knieën. Een gebogen en gedraaide rug is kwetsbaar voor blessure’s.

Probeer deze tips tegen  rugpijn uit. Wij zijn benieuwd naar uw ervaring en suggesties!

Plaats hieronder uw reactie of neem contact op met  Richard Sloot

 

, , ,

Werknemer moet meer sporten en bewegen

Misschien bent u met zakenrelaties wel wezen kijken naar een van de wedstrijden van het World Tennis Tournament in Rotterdam. Dan had u daar ook kunnen horen dat minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ introduceerde. Daarin is ook een rol voor de werkgevers weggelegd. Die moeten bewegen op het werk stimuleren.

Minister Schippers heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, NOC-NSF, MKB-Nederland en VNO-NCW afspraken gemaakt om sport en beweging te stimuleren. In elke buurt, of daar nu woningen of bedrijven staan, moet iedereen die iets met sport en beweging te maken heeft beter met elkaar samenwerken en het aanbod van sportieve activiteiten beter op elkaar afstemmen. Gemeenten, sportclubs en bedrijfsleven bieden daarom samen het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ aan.

Sport op de werkvloer

Sportieve activiteiten moeten bij mensen in de buurt worden aangeboden, dus op of bij scholen, op sport- of speelveldjes in woonwijken en op of bij het werk. Het moet makkelijk worden om te sporten, zodat mensen het vaker gaan doen. Er komt een overzicht op internet van alle sportieve activiteiten. Op de website sportindebuurt.nl kan uw werkgever meer informatie vinden over de manier waarop hij bewegen op de werkvloer kan stimuleren.

Bron: Rendement

 

, , , ,

Schadevergoeding € 42.500 voor RSI-klachten ‎

Bureau Beroepsziekten van de FNV (BBZ) heeft een schadevergoeding van 42.500 euro bedongen voor een werknemer met RSI.
Door langdurig en onafgebroken beeldschermwerk in combinatie met hoge werkdruk raakte de man gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Pijnlijk aspect in deze zaak is dat de werknemer in dienst was van de Arbo Unie te Breda, een bedrijf dat geacht wordt langdurig zieke werknemers weer naar werk te begeleiden.
De computer-operator kwam in 1998 in dienst van de arbodienst, waar hij opklom tot hoofd ICT. Vijf tot zes uur zonder pauzes achter een computer waar bovendien in ergonomische zin veel op aan te merken was. Hetzelfde gold voor zijn bureau en stoel. De ict-er moest veelvuldig overwerken en stond onder hoge werkdruk, mede veroorzaakt door de slechte financiële positie van het bedrijf.In 2001 ontstaan de eerste klachten, die door de bedrijfsarts worden omschreven als RSI van pols en hand. En in 2003 worden de klachten door de verzekeringsarts gediagnosticeerd als RSI in de schouder en bovenarm. Gedurende de hele ziekteperiode laat de werkgever na maatregelen te nemen om de werkplek te verbeteren. Ook de begeleiding deugt niet: tijdens de re-integratie wordt de man gevraagd over te werken en werk mee naar huis te nemen. Begeleiding naar een passende functie blijft ook achterwege.
Eind 2003 belandt de nu 50-jarige werknemer gedeeltelijk in de WAO (55-65%). Hij meldt zich bij Bureau Beroepsziekten, dat de werkgever aansprakelijk stelt. Dat leidt uiteindelijk tot een schikking met de verzekeraar van de Arbo Unie.Lees meer over het mogelijkheden om RSI klachten te voorkomen.

, , , , ,

Ga toch fietsen!

Wist u dat 50% van de autoritten korter is dan 7,5 kilometer? Dat is nog geen half uurtje fietsen. Fietsen is snel, goedkoop, prettig voor het milieu en je lijf knapt er ook van op. Daarom zijn het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Fietsersbond de campagne Heel Nederland Fietst gestart. Om iedereen te laten zien dat je elke dag de fiets kunt pakken, in plaats van alleen in het weekend.

De BOVAG en het consortium Duurzaam op Weg hebben een aantal goede argumenten opgesteld voor het gebruik van de fiets en de positieve invloed op gezondheid, fitheid, gewicht en het voorkomen van ziekten:

Fietsen verhoogt fitheid
Regelmatig fietsen verhoogt de fitheid met 13%.
Het fitheidsniveau van werknemers die fietsen komt overeen met het fitheidsniveau van vijf jaar jongere collega’s en voor regelmatige fietsers ligt dit zelfs op tien jaar jonger.Voor ongetrainden is drie km enkele reisafstand naar het werk, ofwel circa tien tot vijftien minuten op een regulier tempo, al voldoende om de fitheid te verhogen.Circa 25% van de werknemers fietst naar het werk en een kwart van hen voldoet aan de beweegnorm alleen al door regelmatig naar het werk te fietsen.

Fietsen houdt je op gewicht
Dagelijks 30 minuten fietsen op een gemiddeld tempo van 18 km/u levert 150 kcal extra verbruik op (boven stilzitten), ofwel men verbrandt daarmee bijvoorbeeld  kilocalorieën van een kroket.Fietsen is een goede manier om overgewicht te voorkomen en voor mensen met overgewicht een ideale manier om te bewegen. Omdat in Nederland bijna iedereen regelmatig op de fiets stapt, is het overgewicht bij Nederlanders gemiddeld lager dan in de ons omliggende landen

Regelmatig fietsen geeft je een lekker gevoel
Fietsen heeft een positief effect op je mentale gezondheid en het algemeen welbevinden.

Fietsen vermindert de kans op ziek zijn en door te fietsen leef je langer. Fietsen is een goede manier van bewegen: het stimuleert de ademhaling en bloedsomloop en er worden veel spieren tegelijk gebruikt.Door regelmatig te fietsen vermindert de kans op verschillende ziekten, zoals hart- en vaatziekten en borstkanker, en neemt de kans op vroegtijdig overlijden af met bijna 40%. Fietsers verzuimen minder dan niet-fietsers. Voor werkgevers leidt 1% toename van het aantal regelmatige woon-werk fietsers tot een besparing in verzuimkosten van 27 miljoen euro.

Lees meer over  fietsen en de voordelen van fietsen op Heel Nederland Fietst.

Bron: NISB

 

 

, , , ,

Traploopweek tegen diabetes en overgewicht

Nationale TraploopweekMeer bewegen heeft flinke positieve gevolgen voor de gezondheid van werkend Nederland want het voorkomt diabetes type 2. Omdat traplopen  een van de beweegvormen is die makkelijk is in te passen in het werkende leven organiseren Diabetes Fonds en de campagne 30minutenbewegen van NISB de Nationale Traploopweek.

Zie de video van de Traploopweek.

Weetjes over traplopen en gezondheid:

  • Traplopen is makkelijk in te bouwen in de dagelijkse gang van zake en kan in korte tijdspannes plaatsvinden. 2 min traplopen heeft al een positief effect op de calorieverbranding. Dit gedurende de dag herhalen heeft een groot effect op gewicht, cholesterol, bloedglucose etc.
  • Met 30 minuten joggen en 15 min traplopen verbrand je hetzelfde aantal calorieën. Met traplopen verbrand je in korte tijd veel meer calorieën in vergelijking met joggen bijvoorbeeld.
  • Regelmatig dagelijks traplopen reduceert de kans op overlijden met 15%.
  • Verbranding: Ongeveer 10 Kcal per minuut = bijna 600 Kcal per uur (560 Kcal).
  • Als je je zorgen maakt over het verbranden van calorieën, is het antwoord: neem de trap! Door te trap te nemen in plaats van de lift verbrandt je 5 x zoveel calorieën.

De Traploopweek is vanuit het Diabetes Fonds gericht op preventie van diabetes type 2. Tijdens de actie vragen we aandacht voor het belang van bewegen in het dagelijks leven van mensen zonder en met diabetes. Vanuit NISB is de Traploopweek gericht op het stimuleren van meer bewegen bij werknemers. Met als doel de kans op overgewicht en obesitas te verminderen en de gezondheid, participatie en leefbaarheid van de werknemer te bevorderen.

Bron: Traploopweek 

 

 

, ,

‘Morgen mooi fietsweer!’

Om fietsen naar het werk te stimuleren zou een werkgever een dergelijk mailtje rond kunnen sturen zo stelt Eva Heinen in haar promotieonderzoek naar de beweegredenen van forenzen om wel of niet de fiets te pakken.

Niet alleen het weer beïnvloedt de dagelijkse keuze om wel of niet te gaan fietsen, ook het maken van tussenstops tussen woning en werk, vervoeren van spullen, dragen van een pak en werken op meerdere locaties. Heinen toont aan dat individuele overwegingen en overtuigingen de beslissing om te fietsen voor een groot deel bepalen. Heinen: “Het gaat daarbij om direct nut, (milieu)bewustzijn en veiligheid. Ook zijn de normen in de sociale omgeving van belang.”

Positieve uitstraling
“Attitude van de werkgever en verwachtingen van collega’s spelen eveneens een rol,” aldus Heinen. “De kans dat iemand fietst, is groter als er op de werklocatie een inpandige fietsenstalling, of een kleedruimte aanwezig is. Niet alleen vanwege de faciliteit op zichzelf, maar ook vanwege de positieve uitstraling.”

, , ,

Zitness helpt tegen het kantoorbuikje

De witteboordenwerker kan zijn bollende bureaubuikje ook wegwerken zonder zich uit te sloven in de fitnessclubs. Doe aan zitness en verbrand je calorieën op kantoor!

Overgewicht creëren is eigenlijk heel simpel, vindt hoogleraar bewegingswetenschappen Harm Kuipers van de Universiteit Maastricht. “Je gewicht is een weergave van je energiehuishouding op de lange termijn.
Iemand met overgewicht heeft meer calorieën binnengekregen dan eruit gingen. Gemiddeld heeft een man 2500 kilocalorieën per dag nodig. Eet hij dagelijks negen kilocalorieën méér, dan krijgt hij er één gram vet bij, achttien kilocalorieën betekenen twee gram vet. In een jaar is dat bijna anderhalve pond. Bedenk dat een glas cola negentig kilocalorieën bevat. Je moet dus gedisciplineerd eten.” De naar schatting vier tot zes miljoen kantoorwerkers in Nederland moeten echter iets meer doen: bewegen.
Ook al ben je tot een zittend bestaan veroordeeld, in beweging komen kun je altijd.

“Je moet beweging in je dagelijks leven inpassen. Dat heeft meer zin dan eenmaal per week het fitnesscentrum bezoeken. Als je elke gelegenheid op kantoor aangrijpt om je energie te verbranden, helt de balans over naar de goede kant. Want elke beweging vraagt energie. Heel simpel.” Wat kun je als een aan de computer en bureaustoel gekluisterde kantoorslaaf dan aan zitness doen?

Bron:  De Twentsche Courant Tubantia

, , , , ,

Vertil je niet! – fysieke overbelasting aanpakken

Spier- en skeletaandoeningen vormen in Europa het meest voorkomende arbeidsgerelateerde gezondheidsprobleem. Miljoenen werknemers worden erdoor getroffen; 25% van de werkenden in de EU-27 klaagt over rugpijn en 23% meldt last te hebben van spierpijnen.

Spier- en skeletaandoeningen, ofwel aandoeningen van het bewegingsapparaat, worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het manueel hanteren van lasten, herhaaldelijk buigen en draaien, zwaar lichamelijk werk en lichaamstrillingen. Het risico van deze aandoeningen kan toenemen naarmate het werktempo stijgt, de werkende minder plezier heeft in zijn werk, de functie hogere eisen stelt en het werk met meer stress gepaard gaat. Er bestaat ook een sterk onderling verband tussen het zenuwstelsel en het spierstelsel: aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn van invloed op andere aspecten van de gezondheid, en omgekeerd kunnen andere gezondheidsklachten spier- en skeletaandoeningen veroorzaken. Spier- en skeletaandoeningen vormen de grootste oorzaak van verzuim in praktisch alle EU-lidstaten. In sommige landen is 40 procent van de kosten van schadevergoeding aan werknemers het gevolg van aandoeningen van het bewegingsapparaat, en gaat het om wel 1,6 procent van het bruto binnenlands product van het betreffende land. Door deze aandoeningen daalt de winstgevendheid van bedrijven en stijgen de sociale kosten voor de overheid.
Veel problemen kunnen worden voorkomen of aanmerkelijk worden beperkt wanneer werkgevers de bestaande wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid naleven en goede prakijken hanteren. Om fysieke overbelasting effectief aan te pakken, moeten er echter specifieke maatregelen worden genomen.

Vertil je niet! is de campagne die het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk in 2007 voert ter bestrijding van spier- en skeletaandoeningen. De campagne ondersteunt een geïntegreerde aanpak met drie hoofdelementen. Ten eerste: werkgevers, werknemers en de overheid moeten samenwerken om fysieke overbelasting tegen te gaan. Ten tweede: bij eventuele maatregelen moet rekening worden gehouden met de “volledige belasting van het lichaam”, dat wil zeggen alle factoren die lichamelijke spanning veroorzaken of het lichaam belasten, omgevingsfactoren zoals een koude werkruimte, en de lasten die getild worden. Ten derde: werkgevers moeten ervoor zorgen dat diegenen die lijden onder spier- en skeletaandoeningen, voor het werk worden behouden, kunnen revalideren en weer naar hun werk kunnen terugkeren.

Toen hij in Brussel het startsein gaf voor de campagne “Vertil je niet!” zei Vladimír Špidla, Europees commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen: “Willen we meer en betere banen in Europa scheppen, dan is het tegengaan van fysieke overbelasting voor de EU een prioriteit. Gezien de demografische ontwikkeling zullen mensen waarschijnlijk langer moeten werken. Dit maakt het des te noodzakelijker dit probleem nu aan te pakken. Dat is van wezenlijk belang, als we willen dat de beroepsbevolking in Europa niet alleen werkt in kwalitatief betere banen, maar dat ook de kwaliteit van hun bestaan beter is en dat zij een hogere levensstandaard geniet. We kunnen de productiviteit verhogen en dus ook de welvaart in de EU, als we erin slagen het aantal dagen dat verloren gaat door spier- en skeletaandoeningen terug te brengen.”

De prijs die werknemers, werkgevers en regeringen betalen voor spier- en skeletaandoeningen is enorm. Voor de werknemers zijn ze de oorzaak van persoonlijk lijden en inkomstenderving; voor de werkgever betekenen ze een minder efficiënte onderneming; en voor de regering hebben ze hogere socialezekerheidskosten tot gevolg.

“Er bestaat een sterke wisselwerking tussen de gezondheid, het welzijn en de kwaliteit van het werk van werknemers enerzijds en economische voorspoed anderzijds,” aldus Jukka Takala, directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. “De werkweek wordt weliswaar korter, maar het werktempo gaat omhoog.”

Pijnlijke of vermoeiende houdingen, een zeer hoog werktempo en strakke deadlines en het toenemende gebruik van apparaten en computers leiden tot hoge niveaus van arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen en stress. Daarom moeten er preventiestrategieën en programma’s worden ingevoerd om gezondheidsproblemen van werknemers tegen te gaan.
Deze strategieën moeten de werkende centraal stellen in organisatorische veranderingen en bij herinrichtingen van de werkplek.

Vertil je niet! bereikt zijn hoogtepunt in de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk, die van 22 tot en met 26 oktober 2007 wordt gehouden en waarin een scala aan activiteiten en evenementen wordt georganiseerd in heel Europa.

Een onderdeel van de campagne is ook de toekenning van de Awards voor goede praktijken aan organisaties die op bijzondere en innovatieve manieren hebben bijgedragen aan de aanpak van fysieke overbelasting. Het Agentschap zal de winnaars bekendmaken tijdens het slotevenement van de campagne in maart 2008.

Surf voor meer informatie naar de campagnewebsite:    http://ew2007.osha.europa.eu/; ( 2007)