Berichten

, ,

Lage rugpijn gebaat bij vertrouwen in herstel

Detail of man suffering from back painEen client met acute lage rugpijn die weinig hoopvol is over z’n herstel heeft twee maal zoveel kans dat zijn klachten chronische worden, dan een patiënt die zulke negatieve verwachtingen niet heeft. Dit is een van de bevindingen van Hank Hallegraeff, die onderzoeker, fysiotherapeutisch behandelaar en docent is bij de ‘Stichting Opleiding Musculoskeletale Therapie’ (SOMT) in Amersfoort.

Hallegraeff constateert een spanningsveld tussen enerzijds de hulpvraag van de patiënt bij acute lage rugpijn, en anderzijds de richtlijn die een afwachtend beleid adviseert. Hij onderzocht verwachtingen over herstel en de pijnbeleving van patiënten omdat dit belangrijke factoren zijn om te kunnen inschatten welke patiënten meer kans hebben dat de lage rugpijn chronisch wordt. De pijnbeleving geeft richting aan de manier waarop de patiënt met klachten omgaat (copingstijl). Een passieve of inadequate copingstijl is een risicofactor voor het ontstaan van chronische lage rugpijn. Hallegraeff stelde vast dat de IPQ-B vragenlijst een betrouwbaar instrument is om de pijnbeleving te meten bij patiënten met acute lage rugpijn.

Ook voerde Hallegraeff een studie uit om behandeleffecten van lage rugpijn te vergelijken. Hij vergeleek het effect van manuele therapie in het acute stadium (minder dan 16 dagen last en met weinig uitstraling) met de standaard fysiotherapeutische zorg volgens de richtlijn. Manuele therapie geeft een sterkere afname in beperking van activiteiten dan fysiotherapeutische behandeling.

Bron HANNN

,

Chronische rugpijn te behandelen door antibiotica

Tips tegen rugpijnTot 40 procent van de patiënten met chronische rugpijn zijn goed te helpen met antibiotica in plaats van chirurgie. Dat hebben Deense onderzoekers ontdekt. De vondst kan de behandelkosten terugbrengen tot zo’n 135 euro per patiënt.
Artsen spreken in The Guardian van een doorbraak. ‘We hebben het over waarschijnlijk de helft van alle rugoperaties voor rugpijn die vervangen kunnen worden door antibiotica’, jubelt chirurg Peter Hamlyn van het ziekenhuis University College London. ‘Ik geloof oprecht dat een Nobelprijs hier verdiend is.’

Bacteriële infecties
Het is al langer bekend dat infecties soms rugpijn kunnen veroorzaken, maar tot nu toe werd aangenomen dat dit uitzonderingen waren. Nu blijkt echter dat bij maar liefst 20 tot 40 procent van de patiënten met lagerugpijn bacteriële infecties ten grondslag liggen aan de klachten.

Specifieke bacterie
De Deense artsen onderzochten weefsel van rugpatiënten op tekenen van infecties. Die vonden ze bij bijna de helft van de patiënten. Bovendien bleek het bij 80 procent van de patiënten met een infectie te gaan om de bacterie Propionibacterium acnes.
Deze bacterie kan in de bloedbaan komen tijdens het tanden poetsen. Normaal gesproken is dit onschuldig, maar het kan nare gevolgen hebben wanneer de patiënt een hernia oploopt, schrijven de onderzoekers in het European Spine Journal.

Genezing
In een tweede publicatie tonen de onderzoekers aan dat de chronische pijn te genezen is met een 100-dagen durende antibioticakuur. De medicijnen verminderden de pijn bij 80 procent van patiënten die meer dan een half jaar op MRI zichtbare beschadigingen hadden.

Bron: Artsennet / The Gardian

, , , , ,

Rugpijn? Lees deze tips!

Lang stil zitten blijkt een belangrijke risicofactor als het gaat om het ontwikkelen van rugpijn. Uit recent Brits onderzoek bij 18 tot 34-jarigen blijkt dat de helft regelmatig met rugpijn kampt, een kwart van hen kan hierdoor soms niet werken.De combinatie van te lang stil te zitten en een gebrek aan sport leidt tot zwakke rugspieren, waardoor onze wervelkolom minder stabiel is. Miljoenen mensen tussen 18 en 34 jaar lijken te zijn voorbestemd om de komende 60 jaar van hun leven met rugpijn te kampen, blijkt uit dit onderzoek.

Kleine aanpassingen in onze houding of manier van beweging zijn effectief gebleken bij het verminderen of voorkomen  rugpijn klachten.

5 tips om rugpijn door langdurig zitten te  voorkomen
  1. Zorg voor een goede ondersteuning van de onderrug. Stel de rugleuning zo in dat de bolling van de rugsteun in de holling van uw rug valt. Ga goed achterin uw stoel zitten. Zo zorgt u ervoor dat u ook daadwerkelijk gebruik maakt van  de rugleuning
  2. Trek regelmatig uw onderrug hol tijdens het zitten, maar zeker voordat u gaat opstaan. Veel klachten ontstaan omdat de onderrug te weinig afwisseling krijgt en te lang in een gebogen positie belast wordt.
  3.  Beweeg wanneer dit mogelijk is. Variatie is het motto. Neem bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek even de tijd om te lopen. Variatie in houding en beweging stimuleert de doorbloeding waardoor spieren de kans krijgen te herstellen.
  4. Zorg voor sterke rugspieren en buikspieren. Een zithouding waarbij u rechtop zit zonder gebruik te maken van een rugsteun versterkt de buik en rugspieren.
  5. Voorkom gelijktijdig draaien en buigen van de rug. Als u zit en iets wilt oprapen dat naast of achter u ligt, sta dan eerst op, draai om en buig door uw knieën. Een gebogen en gedraaide rug is kwetsbaar voor blessure’s.

Probeer deze tips tegen  rugpijn uit. Wij zijn benieuwd naar uw ervaring en suggesties!

Plaats hieronder uw reactie of neem contact op met  Richard Sloot

 

, ,

Praten helpt tegen rugpijn

Chronische lage rugklachten zijn een veelvoorkomend probleem. Ze kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks leven. ‘Om te herstellen van chronische rugklachten is het niet altijd nodig om lichamelijk te oefenen: kritisch kijken naar de overtuigingen over de rugklachten helpt’, concludeert Petra Siemonsma in haar onderzoek. Siemonsma promoveert op 18 januari bij VUmc.Chronische lage rugklachten zijn lang niet altijd op een medische of technische manier op te lossen. Traditioneel richt revalidatiebehandeling  zich op het optimaliseren van de factoren die invloed hebben op de klachten, bijvoorbeeld bepaald gedrag, gewoonten of angst voor pijn.De nieuwe, nu onderzochte, behandeling Cognitieve Treatment of Illness Perceptions (CTIP) richt zich op de overtuigingen over rugklachten en bewegen. Als iemand denkt dat zwaar tillen of bukken schade veroorzaken aan de rug, dan is het logisch om die activiteit te vermijden. In de nieuwe behandeling wordt gekeken welke ‘onjuiste’, niet helpende, gedachten iemand heeft.Tijdens de behandeling  onderzoekt de patiënt of die gedachten wel kloppen. Praten en denken over de klachten vormt daarom het grootste deel van de behandeling. En het blijkt te helpen!

Aan het onderzoek hebben 156 patiënten deelgenomen. Ze zijn via loting verdeeld over twee groepen (behandeling of wachtlijst). Iedereen is drie maanden gevolgd. De behandelde groep bleek het beter te doen dan de groep die geen behandeling kreeg: ze zijn actiever in de activiteiten die ze zelf als belangrijk hadden aangegeven bij aanvang van het onderzoek.

Kortom, ook praten en denken over de rugklachten zijn van groot belang in de behandeling. Dit is een belangrijke bevinding voor zowel patiënten met chronische lage rugklachten als voor artsen. Er is nu een bewezen effectieve aanvulling op de al beschikbare behandelmogelijkheden in de revalidatie van deze klachten.

Bron: VUMC

, , , ,

Rugpijn door onverwachte verstoringen

inactiviteitYun-Ju Lee laat in haar promotieonderzoek zien hoe onverwachte verstoringen tijdens het duwen van karren tot rugletsel kunnen leiden. Verstoringen tijdens de bestudeerde realistische taken blijken een andere impact te hebben op de romp dan eerder bestudeerde strikt gecontroleerde maar kunstmatige verstoringen.

Duwen van karren kan een uitdaging zijn voor de controle van de romp. De romp kan worden verstoord met een relatief kleine veiligheidsmarge om instabiliteit te voorkomen door een object met een hoge traagheid (inertie). Dit kan leiden tot ongecontroleerde bewegingen van de romp en ongepaste rompspieractiviteit kan de kans op lage rugblessure verder verhogen.

Plotseling starten of stoppen met de kar duwen veroorzaakt ongecontroleerde rompbewegingen door de veranderingen in contactkracht tussen kar en handen. Als iemand deze veranderingen verwacht en op heuphoogte duwt, waarbij hij de romp enigszins voorover buigt, vermindert dat de impact van deze verstoringen door een hogere activiteit van buik- en rugspieren. Hierdoor wordt de stijfheid in het sagittale vlak verhoogd. Het sagittale vlak loopt van voor naar achter, en verdeelt het lichaam in een linker en rechter helft.

Het verstoren van de romp in de draairichting, zoals bij het duwen van een kar over een oneffen oppervlak, waardoor asymmetrische krachten op de beide handen optreden, wordt op vergelijkbare wijze tegengegaan door het gelijktijdige activeren van de schuine buikspieren. Grotere asymmetrie van de krachten op de handen kan worden verwacht bij het sturen de wagen in een nieuwe richting. Wanneer een kar onverwacht moet worden gedraaid treedt ongecontroleerde torsie (één deel wordt meer gedraaid dan een ander deel) van de romp op met een late reactie in rompspieractiviteit.

Bron: Medicalfacts

, ,

Lage rugpijn zit minder `tussen de oren’ dan gedacht

Rugpijn zit minder `tussen de oren’ dan veel artsen hun patiënten vertellen. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Rita Schiphorst Preuper.

Chronische lage rugpijn is een van de meest voorkomende gezondheidsklachten in de westerse wereld. Nationale en internationale behandelrichtlijnen gaan ervan uit dat beperkingen in het functioneren van patiënten met chronische lage rugpijn samenhangen met lichamelijke, psychologische én sociale factoren. . Zij zouden de patiënt meer beperken dan lichamelijke factoren. Maar dat is niet geheel terecht, zo blijkt nu. Uit studies bij meer dan vijfhonderd patiënten met lage rugpijn blijkt dat de relatie tussen psychologische factoren en beperkingen zwak is.

Bij een deel van studies werd een verband gevonden tussen de ernst van de pijn en de mate van de beperkingen. Daarom werd ook onderzocht of pijnvermindering met pijnstillers het functioneren van deze patiënten verbetert. Een deel van de patiënten lijkt hier goed op te reageren. De onderzoeker stelt daarom dat behandelmodellen meer aandacht zouden moeten besteden aan pijnbestrijding. De nadruk ligt nog te veel op psychologische factoren, stelt zij. Behandelmodellen zouden beter uitgebalanceerd moeten worden, met gelijkwaardige aandacht voor lichamelijke, psychologische en sociale factoren. Daarnaast pleit Schiphorst Preuper voor intensievere samenwerking tussen diverse medisch specialismen bij de behandeling van chronische lage rugpijn.

Rita Schiphorst Preuper (Ruinerwold, 1957) studeerde fysiotherapie en geneeskunde te Groningen, waar zij ook tot revalidatiearts werd opgeleid. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMCG. Haar promotieonderzoek werd mede gefinancierd door Grünenthal B.V. en Stichting Beatrixoord Noord-Nederland. Schiphorst Preuper blijft werkzaam als revalidatiearts en onderzoeker in het UMCG.

Laatst gewijzigd: 08 november 2011 10:26

Yoga goed tegen rugpijn

Wekelijks Yoga goed tegen rugpijn.
Patiënten met chronische lagerugpijn hebben baat bij een wekelijks yogaprogramma. Zowel hun functioneren als hun gerapporteerde pijn verbeteren significant door deze interventie. Ook rek- en strekoefeningen hebben eff

Voor hun studie in Archives of Internal Medicine randomiseerden Karen Sherman e.a. 228 patiënten tussen een yogagroep, een rek- en strekgroep en een zelfhulpgroep. Om in aanmerking te komen voor het onderzoek moesten patiënten last hebben van ongecompliceerde chronische lagerugpijn zonder aanwijsbare oorzaak. Zowel de yogi’s als de strekkers kregen wekelijks 75 minuten les aangeboden. Daarnaast adviseerden de onderzoekers hun om dagelijks twintig minuten te oefenen. De zelfhulpgroep kreeg een boek over lagerugpijn mee.

Na 6, 12 en 26 weken evalueerden interviewers telefonisch de resultaten van de verschillende behandelingen. Ze maten dat op een 23-punts-functioneringsschaal en een 11-punts-pijnschaal, waarop patiënten aan het begin van de studie respectievelijk 9,1 en 4,7 punten scoorden.

De wekelijkse yogales had vooral effect op het functioneren van de patiënten. De yogagroep scoorde na 6, 12 en 26 weken respectievelijk 1,2, 2,5 en 1,8 punten beter op de functioneringsschaal dan de groep die alleen een boek mee kreeg. Er was geen verschil in effectiviteit tussen de yogi’s en de strekkers. Wel scoorde de yogagroep, in tegenstelling tot de strekkers, na twaalf weken 1,1 punt beter op de pijnschaal. Dat effect hield echter na 26 weken niet aan. Ook kwamen meer mensen opdagen voor hun yogales: 95 procent van de patiënten volgde ten minste één les, tegenover 82 procent in de rek- en strekgroep.

In een commentaar in dezelfde editie schrijft Timothy Carey  dat de samenleving behoefte heeft aan effectieve, relatief goedkope behandelingen die het functioneren van de patiënt verbeteren en de pijn verminderen. Yoga is daar een goed voorbeeld van.

De studie werd gesubsidieerd door het National Center for Complementary and Alternative Medicine.

, , , , ,

Lage rugpijn aanpakken drukt zorgkosten

Het vroegtijdig ingrijpen bij lage rugpijn zorgt voor minder kosten dan een afwachtende aanpak. Dit blijkt uit grootschalig Engels onderzoek. Volgens Nederlandse richtlijnen van huisartsen en fysiotherapeuten is ingrijpen bij acute lage rugpijn niet zinvol. Patiënten krijgen pijnstillers, adviezen en oefeningen mee en moeten wachten tot de rugpijn binnen 6 tot 8 weken weer verdwijnt.

Uit het onderzoek is gebleken dat 80% van deze rugpatiënten een jaar later nog steeds te maken heeft met pijn of beperkingen. Door vroegtijdig te onderzoeken of er verhoogde kans is op blijvende klachten, kunnen patiënten beter worden geholpen tegen gemiddeld lagere kosten.

Gespecialiseerd rugfysiotherapeut Stefan Feenstra van RugOptimaal in Groningen zegt hierover: “Gezien de huidige, financiële ontwikkelingen in de zorgsector is het goed nieuws dat rugpijn aanpakken niet als kostenpost wordt gezien. Ontzettend veel rugpatiënten kunnen goed geholpen worden, mits ze juist en tijdig worden doorverwezen.” Professor Bart Kroes van de Erasmus Universiteit in Rotterdam noemde de resultaten van het onderzoek veelbelovend. Hij ziet geen financiële redenen om de Engelse aanpak niet te gaan volgen.

 

,

Last van rugpijn? Eén op de vijf draagt te zware handtas

Eén op de vijf vrouwen in Vlaanderen heeft een te zware handtas. Bovendien draagt één op de vier vrouwen een te hoge of te lage hak. Dat blijkt uit een grootschalige enque^te van vrouwenvereniging VIVA-SVV.

Volgens wetenschappelijk onderzoek heeft acht op de tien volwassenen weleens last van rugpijn. VIVA-SVV onderzocht twee maanden lang de hakken en de handtassen van verschillende vrouwen en vroeg meer dan 4300 voorbijgangers tussen 18 en 100 jaar naar hun rugproblemen op verschillende markten in Vlaanderen.

Uit dit onderzoek bleek dat één op vier vrouwen een te hoge (meer dan vijf centimeter) of te lage (minder dan een centimeter) hak draagt. Eén op de vijf vrouwen draagt bovendien een te zware handtas: de gemiddelde handtas weegt 1,6 kilo, terwijl twee kilo het absolute maximum is. 75 procent van de ondervraagden heeft wel eens last van rugpijn, één op de drie vrouwen heeft elke dag rugpijn. Hoewel de pijn in een kwart van de gevallen als zeer ernstig wordt beschouwd, onderneemt 13 procent niets om de rugpijn te verhelpen. Eén op vier ondervraagden wijt de rugpijn aan zijn of haar beroep: de meest belastende beroepen zijn die waarbij je moet heffen (bijvoorbeeld de zorgsector) en zittende beroepen.

Bron: De Standaard

, ,

Rugpijn? Dan zit je te vaak stil

Door uren stil aan hun bureau te zitten om zich vervolgens een avond in de zetel te nestelen, is het geen wonder dat de helft van de jonge volwassen met rugpijn kampt door te weinig beweging.

Uit een recente Britse enquête bij 2.400 18 tot 34-jarigen blijkt dat de helft regelmatig met rugpijn kampt, een kwart van hen kan hierdoor soms niet werken. 52 procent van de patiënten met rugpijn kan hierdoor geen dagdagelijkse taken verrichten, bij 9 procent treft dit hun seksleven.

Preventie

De combinatie van te lang stil te zitten en een gebrek aan sport leidt tot zwakke rugspieren, waardoor onze ruggengraat minder stabiel is. “Miljoenen mensen tussen 18 en 34 jaar zijn voorbestemd om de komende 60 jaar van hun leven met rugpijn te kampen”, aldus rugspecialist Sean McDougall. “Tegenwoordig zitten we veel stil op school en op de werkvloer, velen sporten tevens te weinig, wat een tijdbom betekent voor de gezondheidszorg.”

Aanpak

Professor Ollie Hart is gespecialiseerd in chronische pijn: “Dit wordt vaak door huisartsen als een routineaandoening behandeld, maar er zijn veel verschillende soorten die een verschillende aanpak eisen. Het is belangrijk om de pijn te beperken door overdag te blijven bewegen. Probeer zo vaak mogelijk te sporten en neem op het werk regelmatig een pauze.” (ep)

Bron: HLN.BE