Berichten

, , ,

Onderzoek lichamelijke klachten musici

Ongeveer zeventig procent van de orkestmusici kampt met lichamelijke klachten die voortkomen uit datgene waar ze nu juist zoveel van houden: muziek maken. In veel gevallen treden de klachten op doordat musici een verkeerde houding aannemen tijdens het bespelen van hun instrument.

Vera Baadjou, revalidatiearts in opleiding en promovenda aan de Universiteit Maastricht, gaat onderzoeken of een op Mensendieck gebaseerde behandelmethode effectief is tegen deze klachten. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een schenking van Ans Samama, die deze methode ontwikkelde en toepaste bij duizenden professionele musici.
Zij heeft een fonds opgericht om deze methode wetenschappelijk te toetsen.

Lichaamshouding
“Het blijkt dat een heel groot percentage van de conservatoriumstudenten problemen krijgt door het musiceren, vergelijkbaar met KANS-klachten (Klachten Arm Nek Schouder), voorheen RSI genoemd. Deze klachten uiten zich in pijn, tintelingen en zelfs problemen bij de aansturing van bijvoorbeeld de armen of vingers. Dit komt onder andere doordat op de conservatoria weinig aandacht besteed wordt aan lichaamshouding”, stelt Baadjou. “Studenten wordt in feite niet geleerd hoe ze hun lichaam efficiënt moeten gebruiken om overbelasting te voorkomen, terwijl er bijvoorbeeld wel veel aandacht is voor techniek.” Baadjou benadrukt dat het juist erg belangrijk is om al in een vroeg stadium een correcte lichaamshouding aan te leren, omdat je daarmee veel van de klachten die later kunnen optreden kunt voorkomen.

“In de praktijk is gebleken dat ongeveer tachtig procent van Samama’s patiënten verminderde tot geen klachten meer heeft na behandeling. Met dit onderzoek willen we meten of een ‘goede musiceerhouding’ effect heeft op het voorkómen van lichamelijke klachten onder conservatoriumstudenten.”

Lees meer>>
Bron: Research Magazine

, , ,

Beweging en paracetamol beste bij rugpijn

Blijven bewegen en af en toe een paracetamol: dat is de beste behandeling van (lage) rugpijn.
Dat zeggen Australische onderzoekers, die 240 mensen met (lage) rugpijn onder de loep namen. Uit het onderzoek komt naar voren dat ontstekingsremmende pijnstillers als Diclofenac vaak niet werken. Ook blijkt dat therapeutische behandeling van de rugwervels weinig zin heeft.

In het onderzoek kreeg iedereen het advies om actief te blijven en paracetamol te slikken bij acute pijn in de onderrug. Een deel van de proefpersonen kreeg aanvullend manuele- of fysiotherapie en een behandeling met Diclofenac of buprofen. Na twaalf weken bleken zij met die behandeling niks opgeschoten te zijn.

Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat patiënten de geruststelling krijgen dat bewegen en het vermijden van bedrust echt goed zijn. Nu krijgen veel rugpatiënten het advies om rustig aan te doen, diclofenac te slikken en therapie te volgen.

Bron: BBC Gezondheidsnet

Schouderklachten komen vaak terug

schouderklachten behandelingSchouderklachten komen vaak terug. Dit is in tegenstelling tot het acute, kortdurende karakter dat vaak aan deze klachten wordt toegeschreven. Er is behoefte aan eenduidige methoden om de diagnose van schouderklachten te stellen en het verloop te volgen.

Dit concludeert Jolanda Luime in haar proefschrift waarop ze op 16 december aanstaande promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Schouderklachten komen vaak terug. Dit is in tegenstelling tot het acute, kortdurende karakter dat vaak aan deze klachten wordt toegeschreven. Er is behoefte aan eenduidige methoden om de diagnose van schouderklachten te stellen en het verloop te volgen. Dit concludeert Jolanda Luime in haar proefschrift waarop ze op 16 december aanstaande promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Onderzoek schouderklachten

Op basis van bestaande onderzoeksgegevens kwam Luime tot de conclusie dat er een grote variatie is in frequentie van schouderklachten. Afhankelijk van de gebruikte definitie heeft 5 tot 66 procent van de bevolking last van schouderklachten. Vrouwen lopen over het algemeen een hoger risico dan mannen en de kans op schouderklachten lijkt toe te nemen met de leeftijd. De verschillen in de definitie van de schouderklachten en methoden van onderzoek maken het moeilijk om precies vast te stellen hoe vaak schouderklachten voorkomen. Luime pleit daarom voor een meer gestandaardiseerde definitie van schouderklachten.

Dat schouderklachten vaak terug komen blijkt een een driejarige studie onder 346 medewerkers van verzorgings- en verpleeghuizen. Jaarlijks rapporteerden 32 tot 36 procent van de medewerkers schouder- en nekklachten. Bij 60 tot 65 procent van deze groep komen de klachten terug nadat de klachten zijn verdwenen. 21 tot 38 procent van de medewerkers met schouder- en nekklachten zoekt medische hulp. Zwaarlijvigheid, werken in belastende houdingen en een slechte tot matige algemene gezondheid blijken risicofactoren voor nekklachten. Daarnaast is met name zwaarlijvigheid een risicofactor voor schouderklachten. Het terugkomen van klachten hangt vooral samen met het het al eerder hebben gehad van langdurige schouder- en/of nekklachten.

Naast het frequent voorkomen van schouderklachten blijkt op basis van bestaande onderzoeksgegevens dat ze ook lastig te diagnosticeren zijn. Vijftig bewegingstesten werden tegen het licht gehouden en slechts elf waren in staat een meer specifieke oorzaak van de klachten vast te stellen. Deze testen zijn alleen uitgetest bij patiënten die door de orthopeed geopereerd werden. Of de testen waardevol zijn voor gebruik door de huisarts of de fysiotherapeut is sterk de vraag.

bron: www.zorgkrant.nl