Berichten

, , ,

Gezond gewicht door calcium

 

Buikvet verminderenUit recent onderzoek is gebleken dat de buikomtrek van Nederlanders steeds groter wordt. Deze trend heeft tot gevolg dat het risico op diabetes en hart- en vaatziektes flink stijgt. Om af te slanken is voldoende beweging en een verantwoord voedingspatroon onmisbaar.

‘Elk pondje gaat door het mondje’ is een veel gehoorde uitdrukking. Toch is dit niet geheel waar. Voldoende inname van magere varianten van calciumrijke producten dragen namelijk bij aan een gezond gewicht.

Van zuivel en zuivelproducten wordt vaak gedacht dat ze dikmakend zijn. Maar verschillende studies bewijzen gedeeltelijk het tegendeel. In de studies volgden deelnemers een dieet met een vast aantal calorieën. De helft van deze deelnemers at dagelijks porties magere zuivel. De groep deelnemers die de magere zuivel aten verloren meer vet dan de controlegroep. Vooral het vet rondom het buikgebied nam af.

Deze gewichtsafname zou worden verklaard doordat calcium zich bindt aan het vet rondom onze organen. Door deze verbinding verandert de structuur van het vet naar een stof die niet door ons lichaam kan worden opgenomen. Hierdoor wordt de stof, en dus ook het vet, afgevoerd. Op jaarbasis zou een calciumrijk dieet kunnen leiden tot enkele kilo’s kwijtgeraakt lichaamsvet en hiermee een gezond gewicht ondersteunen. De resultaten van de onderzoeken zijn veelvuldig onderzocht. Uit vervolg studies bleek dat calcium voornamelijk een afslankende werking heeft wanneer mensen normaliter nauwelijks calcium binnenkrijgen. Mensen die voldoende calcium in hun dieet hebben zullen er daarom minder profijt van hebben.

Bronnen van calcium zijn:

  • Zuivelproducten zoals melk, kwark en yoghurt
  • Zalm
  • Bonen
  • Sojamelk
  • Groene groenten

Tip: De meeste groene groenten bevatten veel calcium. Echter sommige van deze groenten bevatten ook oxaalzuur. Dit zuur voorkomt dat de calcium door ons lichaam opgenomen kan worden. De groente zijn daarom minder geschikt voor een calcium dieet. Voorbeelden van deze groenten zijn: spinazie en rabarber. Groene groenten zoals broccoli en kool bevatten deze zuren niet maar zijn wel rijk aan calcium.

Bron: Obesity Reviews

, , ,

Laat en veel te dik naar de diëtist

Diëtisten zien steeds meer mensen met ernstig overgewicht, met daarbij vaak al meerdere gezondheidsproblemen. Deze mensen hadden veel eerder voor advies kunnen komen om bijvoorbeeld gewrichtsklachten, hart- en vaatziekten en diabetes voor te zijn.

De Nederlander is nog niet uitgegroeid. Steeds meer mensen zijn te dik, inmiddels 47%. 11% kampt zelfs met ernstig overgewicht. Dit is terug te zien bij de cliëntèle van de vrijgevestigde diëtisten. De diëtisten zien steeds meer mensen met ernstig overgewicht, zo blijkt uit de cijfers van de Landelijke informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) diëtetiek. NIVEL-onderzoeker Ilse Swinkels: “Hoewel diëtisten veel breder onderlegd zijn en veel meer in huis hebben aan kennis en adviezen, besteden ze hun tijd vooral aan de strijd tegen ernstig overgewicht.”

Meerdere jaren op rij
De trendcijfers diëtetiek, cijfers van meerdere jaren op rij, laten zien dat het aantal mensen dat de diëtist bezoekt vanwege overgewicht in twee jaar tijd is gestegen van 68 naar 73%. Ongeveer een kwart van de mensen komt vanwege diabetes, 17% vanwege een te hoog cholesterol en 15% vanwege een hoge bloeddruk. De helft van de cliënten heeft meerdere aandoeningen. De combinatie overgewicht en diabetes steeg van 18 naar 21%.

Extreem zwaar
Opvallend is dat het vooral mensen met ernstig overgewicht zijn die naar de diëtist gaan, mensen met een gemiddelde Body Mass Index (BMI) – het gewicht gedeeld door lengte maal lengte – van boven de 32. Dat is bijvoorbeeld een man van 1,76 meter en honderd kilo. Die is al zo’n 25 kilo te zwaar.

Samenhang
Swinkels: “Ernstig overgewicht hangt samen met tal van chronische aandoeningen. Niet alleen met gewrichtsklachten, hart- en vaatziekten en diabetes, maar ook met bepaalde vormen van kanker. Als mensen in een eerder stadium behandeld worden, als er dus nog geen sprake is van ernstig overgewicht, verhoogt dat de kans van slagen van de behandeling. Bovendien wordt de kans op dergelijke chronische aandoeningen kleiner. Een gewichtsverlies van 5 tot 10% levert al een duidelijke gezondheidswinst op. Uit LiPZ-onderzoek blijkt dat mensen gedurende hun behandeling niet alleen afvallen, maar ook meer gaan bewegen. Dat zijn belangrijke resultaten in de strijd tegen overgewicht.”

Basisverzekering
Per 1 januari verdwijnt diëtetiek uit de basisverzekering. “Dan zullen veel van deze mensen, hoe hard ze het ook nodig hebben, de keuze maken niet meer naar de diëtist te gaan”, vreest Swinkels. “Of ze gaan nóg later, met een nog hoger BMI. Een goede behandeling is bovendien van lange duur, met begeleiding om het lagere gewicht te behouden. Als diëtetiek niet meer wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zal het ook moeilijker worden patiënten langdurig te begeleiden.”

Bron: Nivel

, , , , ,

Ga toch fietsen!

Wist u dat 50% van de autoritten korter is dan 7,5 kilometer? Dat is nog geen half uurtje fietsen. Fietsen is snel, goedkoop, prettig voor het milieu en je lijf knapt er ook van op. Daarom zijn het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Fietsersbond de campagne Heel Nederland Fietst gestart. Om iedereen te laten zien dat je elke dag de fiets kunt pakken, in plaats van alleen in het weekend.

De BOVAG en het consortium Duurzaam op Weg hebben een aantal goede argumenten opgesteld voor het gebruik van de fiets en de positieve invloed op gezondheid, fitheid, gewicht en het voorkomen van ziekten:

Fietsen verhoogt fitheid
Regelmatig fietsen verhoogt de fitheid met 13%.
Het fitheidsniveau van werknemers die fietsen komt overeen met het fitheidsniveau van vijf jaar jongere collega’s en voor regelmatige fietsers ligt dit zelfs op tien jaar jonger.Voor ongetrainden is drie km enkele reisafstand naar het werk, ofwel circa tien tot vijftien minuten op een regulier tempo, al voldoende om de fitheid te verhogen.Circa 25% van de werknemers fietst naar het werk en een kwart van hen voldoet aan de beweegnorm alleen al door regelmatig naar het werk te fietsen.

Fietsen houdt je op gewicht
Dagelijks 30 minuten fietsen op een gemiddeld tempo van 18 km/u levert 150 kcal extra verbruik op (boven stilzitten), ofwel men verbrandt daarmee bijvoorbeeld  kilocalorieën van een kroket.Fietsen is een goede manier om overgewicht te voorkomen en voor mensen met overgewicht een ideale manier om te bewegen. Omdat in Nederland bijna iedereen regelmatig op de fiets stapt, is het overgewicht bij Nederlanders gemiddeld lager dan in de ons omliggende landen

Regelmatig fietsen geeft je een lekker gevoel
Fietsen heeft een positief effect op je mentale gezondheid en het algemeen welbevinden.

Fietsen vermindert de kans op ziek zijn en door te fietsen leef je langer. Fietsen is een goede manier van bewegen: het stimuleert de ademhaling en bloedsomloop en er worden veel spieren tegelijk gebruikt.Door regelmatig te fietsen vermindert de kans op verschillende ziekten, zoals hart- en vaatziekten en borstkanker, en neemt de kans op vroegtijdig overlijden af met bijna 40%. Fietsers verzuimen minder dan niet-fietsers. Voor werkgevers leidt 1% toename van het aantal regelmatige woon-werk fietsers tot een besparing in verzuimkosten van 27 miljoen euro.

Lees meer over  fietsen en de voordelen van fietsen op Heel Nederland Fietst.

Bron: NISB

 

 

, , , ,

Traploopweek tegen diabetes en overgewicht

Nationale TraploopweekMeer bewegen heeft flinke positieve gevolgen voor de gezondheid van werkend Nederland want het voorkomt diabetes type 2. Omdat traplopen  een van de beweegvormen is die makkelijk is in te passen in het werkende leven organiseren Diabetes Fonds en de campagne 30minutenbewegen van NISB de Nationale Traploopweek.

Zie de video van de Traploopweek.

Weetjes over traplopen en gezondheid:

  • Traplopen is makkelijk in te bouwen in de dagelijkse gang van zake en kan in korte tijdspannes plaatsvinden. 2 min traplopen heeft al een positief effect op de calorieverbranding. Dit gedurende de dag herhalen heeft een groot effect op gewicht, cholesterol, bloedglucose etc.
  • Met 30 minuten joggen en 15 min traplopen verbrand je hetzelfde aantal calorieën. Met traplopen verbrand je in korte tijd veel meer calorieën in vergelijking met joggen bijvoorbeeld.
  • Regelmatig dagelijks traplopen reduceert de kans op overlijden met 15%.
  • Verbranding: Ongeveer 10 Kcal per minuut = bijna 600 Kcal per uur (560 Kcal).
  • Als je je zorgen maakt over het verbranden van calorieën, is het antwoord: neem de trap! Door te trap te nemen in plaats van de lift verbrandt je 5 x zoveel calorieën.

De Traploopweek is vanuit het Diabetes Fonds gericht op preventie van diabetes type 2. Tijdens de actie vragen we aandacht voor het belang van bewegen in het dagelijks leven van mensen zonder en met diabetes. Vanuit NISB is de Traploopweek gericht op het stimuleren van meer bewegen bij werknemers. Met als doel de kans op overgewicht en obesitas te verminderen en de gezondheid, participatie en leefbaarheid van de werknemer te bevorderen.

Bron: Traploopweek 

 

 

, ,

Brein ziet dik zijn als ziekte

Zwaarlijvige mensen worden sociaal gezien vaker buitengesloten dan mensen met een gezond gewicht. Volgens Canadese onderzoekers komt dat omdat onze hersenen overgewicht zien als een teken van ziekte.
Daardoor krijgen we – onbewust – de neiging om dikke mensen te mijden.
De Canadezen ontdekten dat bij het zien van een zwaarlijvig persoon dezelfde afweerreacties in het lichaam optreden als bij het eten van bedorven voedsel of besmetting met een virus. De aanblik van een dik iemand brengt ons lichaam letterlijk in de hoogste staat van paraatheid om besmetting met een ziekte te voorkomen.

Dit ‘sociale’ onderdeel van het immuunsysteem lijkt te zijn bedoeld om tekenen van ziekte, zoals huiduitslag, te signaleren en het eigen lichaam ertegen te wapenen. De wetenschappers spreken van een ‘alarmsignaal’ dat afkeer of zelfs walging kan veroorzaken. Een aversie voor mensen met overgewicht heeft dus zeker niet alleen met de heersende schoonheidsidealen te maken, concluderen de onderzoekers.

Bron: gezondheidsnet.nl 2008

,

Te weinig aandacht voor de rol van lichaamsactiviteit bij overgewicht

Steeds meer Nederlanders hebben last van overgewicht en lopen daardoor een verhoogd risico op het krijgen van diabetes en hart- en vaatziektes. Volgens Anton Scheurink, hoogleraar Neuro-endocrinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is er veel aandacht voor de relatie tussen eten en overgewicht, maar blijft de complexe invloed van lichaamsactiviteit onderbelicht.

Scheurink: ‘Als je kijkt naar onze energiebalans blijkt dat de hoeveelheid energie die we via voedsel opnemen niet zoveel is veranderd ten opzichte van de jaren vijftig.’ Volgens Scheurink is vooral ons energieverbruik veranderd. .’ Lichaamsactiviteit is volgens hem niet hetzelfde als sport. ‘Veel mensen denken gelijk aan sport als het over activiteit gaat, maar veel belangrijker is NEAT.’ NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) zijn alle fysieke en onbewuste inspanningen die je gedurende de dag doet. ‘Dat kan dus gaan om traplopen, staan in plaats van zitten, dat soort dingen.’

Lichaamsactiviteit

NEAT is heel persoonsgebonden en stabiel, en wordt gereguleerd door de hersenen. ‘Dat betekent dat als iemand aan sport gaan doen, dit gecompenseerd gaat worden door de hersenen via een afname van NEAT-activiteit.’ Bij kinderen is dit effect erg goed zichtbaar, blijkt uit een studie van Wilkins. ‘Hij heeft in Engeland gekeken naar de lichaamsactiviteit van kinderen die op een openbare school zitten, waar geen geld is voor sport, en kinderen op een particuliere school, waar ze acht uur per week sporten.’ Het blijkt dat er uiteindelijk geen verschil is in het totaal aan lichaamsactiviteit in een week. ‘Dat komt omdat de kinderen van openbare scholen actiever zijn in hun vrije tijd.’ Scheurink tekent daar gelijk bij aan dat sport niet nutteloos is. ‘Sport heeft allerlei voordelen, het verhoogt onder andere de insuline gevoeligheid en verkleint daarmee de kans op diabetes. Tevens geldt: jong geleerd is oud gedaan.’ Want volwassenen – die meestal niet zoveel vrije tijd hebben als kinderen om te bewegen – hebben veel baat bij sport.

Genen en aanleg

NEAT-activiteit verschilt van mens tot mens. De Amerikaanse onderzoeker Jim Levine heeft hier onderzoek naar gedaan. ‘Hij liet mensen duizend kilocalorieën per dag extra eten. Sommigen kwamen in korte tijd vele kilo’s aan. Anderen helemaal niet.’ Levine kwam erachter dat dit verklaard kan worden uit het feit dat de mensen die aankwamen heel weinig NEAT-activiteit hadden. Deze activiteit is persoonsgebonden en wordt bepaald door genen en aanleg.

Individuele adviezen

De bevindingen van bovengenoemde onderzoeken worden ondersteund door het dierexperimenteel onderzoek dat op het lab van Scheurink wordt uitgevoerd. ‘Dieren die je veel laat eten, gaan of meer bewegen, waardoor ze weer afvallen, of juist minder, waardoor ze erg snel aankomen.’ Tot welke groep een dier behoort, kan bepaald worden door te kijken naar specifieke hersenprocessen. Deze door Scheurink ontwikkelde methode wil hij ook op mensen gaan toepassen. ‘Dan kunnen we beter voorspellen op wat voor manier iemand het beste af kan vallen.’ Het ultieme doel van het onderzoek is een therapie te ontwikkelen die de NEAT-activiteit stimuleert. Volgens Scheurink maken al deze nieuwe wetenschappelijke inzichten duidelijk dat er meer aandacht moet komen voor de rol van lichaamsbeweging bij overgewicht: een rol die complexer en genuanceerder is dan tot nu toe gedacht.

Bron: www.rug.nl