, , ,

Oefentherapie en e-Health: een combinatie met kansen!

Utrecht, 24 september 2012. Op 20 september jl. organiseerde de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar / Mensendieck (VvOCM) in samenwerking met e-Vitality het symposium ‘Oefentherapie en e-Health: een combinatie die kansen biedt’. De verschillende sprekers waren er duidelijk over: starten met e-Health maakt de praktijk klaar voor de toekomst.

Vanuit verschillende invalshoeken werden de voordelen van toepassing van e-Health in het algemeen en in het bijzonder in de praktijkvoering van oefentherapeuten duidelijk. Uit eerste onderzoeken blijkt dat de combinatie van oefentherapie en e-Health zeer sterk is en legio mogelijkheden en kansen biedt. Het sterkste argument is wel dat gecombineerde e-Health interventies een beter resultaat opleveren vergeleken bij reguliere behandelingen.

Het toepassen van e-Health speelt in op de behoeften van de cliënt. Cliënten willen steeds vaker op hun eigen tijd oefeningen kunnen doen. En op hun eigen moment vragen stellen of teruglezen hoe het oefentraject eruit ziet. Aan de andere kant biedt e-Health de oefentherapeut mogelijkheden om therapietrouw beter te volgen en op een eigen moment vragen te beantwoorden.

Oefentherapeut Ria de Jeu noemde een voorbeeld uit haar praktijk:  “Een cliënt die tijdens het behandeltraject wilde gaan backpacken, zit intussen aan de andere kant van de wereld en kan gewoon inloggen op zijn ‘oefentherapie online’. Belangrijk, want daarmee kan hij doorgaan met zijn oefeningen, en fijn voor mij als therapeut om te kunnen blijven volgen hoe de vorderingen gaan”.

Een ander praktisch voorbeeld is dat een verhuizing niet het einde van een relatie met een cliënt hoeft te betekenen. De online-verbinding blijft immers bestaan! Reden genoeg om als oefentherapeut meteen met e-Health aan de slag te gaan. Starten met e-Health maakt de oefentherapeut klaar voor de toekomst.

Een probleem is wel dat er nagenoeg geen vergoedingsmogelijkheden zijn voor oefentherapeuten – verzekeraars zijn daarin nog wat terughoudend. Tijdens het symposium werd duidelijk een beroep gedaan op verzekeraars om hier snel verandering in te brengen. In korte tijd is e-Health een vanzelfsprekend onderdeel geworden in de oefentherapeutische behandeling. Verzekeraars moeten hierop inspringen door het bijvoorbeeld mee te laten wegen in hun inkoopbeleid.

Momenteel heeft e-Vitality een overeenkomst met Menzis. Dit biedt 50 therapeuten – werkzaam in de kerngebieden van Menzis – de gelegenheid om gecombineerde e-Health behandeltrajecten te bieden voor cliënten. Denk aan: aspecifieke lage rugklachten, nekklachten, schouderklachten (RSI/Kans), deelname aan onderzoek en geaccrediteerde scholing. De eerste resultaten uit deze trajecten zijn positief. Daarnaast is e-Vitality in overleg met alle andere zorgverzekeraars voor het maken van afspraken voor samenwerking en vergoedingen.

Het symposium was een groot succes en werd zeer goed bezocht door 80 oefentherapeuten, verschillende zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van NPi, VWS en de opleidingen oefentherapie Cesar/Mensendieck.
e-Health zal in de toekomst een prominente rol vervullen in de oefentherapeutische behandeling.

Over e-Vitality
e-Vitality heeft een inspirerend e-Health platform ontwikkeld voor de cliënt ter ondersteuning van de eigen regie en de te behalen doelstellingen in de eigen leefomgeving. e-Vitality werkt samen met de VvOCM en verschillende verzekeraars om e-Health prestatievergoedingen te realiseren. e-Vitality is partner van GEZONDBEWEGEN.NL
Voor meer informatie verwijzen we graag naar www.e-Vitality.nl en www.e-Vitality.eu

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard Sloot, tel. 06 – 41 89 07 27 of Iwan Kind, tel. 06 – 25 11 60 11.

Over VvOCM
De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) is de beroepsvereniging van oefentherapeuten. De vereniging wil samenwerking, naamsbekendheid en professionaliteit van haar leden en het beroep van oefentherapeut waarborgen én versterken. Nieuwe wetenschappelijke inzichten spelen hierin een belangrijke rol. De VvOCM telt ongeveer 1700 leden.
Voor meer informatie over de VvOCM kunt u contact opnemen met Trudy de Witte, e-mail: trudydewitte@vvocm.nl, tel. 030 – 262 56 27.

 

, , , ,

Rsi door gamen

Steeds meer ouders trekken aan de bel met vragen en klachten over rsi bij hun kinderen door intensief gebruik van spelcomputers en sms. Dat zegt de RSI-vereniging. „Wij krijgen jaarlijks zo’n twintigduizend telefoontjes bij onze hulplijn. Ongeveer twintig procent is van ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen pijn aan hun vingers en gewrichten zullen krijgen, of dat al hebben”, aldus Willem Hollander, bestuursvoorzitter van de vereniging. Hollander pleit ervoor dat er een bijsluiter komt bij de spelcomputers of mobiele telefoons waarbij op de onder andere de mogelijke gevaren voor rsi bij kinderen wordt gewezen.

Wii en Xbox
Vorig jaar waarschuwden Amerikaans wetenschappers tijdens een congres van de Europese Bond tegen Reuma voor te veel gamen. Volgens de wetenschappers zijn spelcomputers als Wii en Xbox verantwoordelijk voor pijnlijke gewrichten. Dat bleek uit onderzoek onder een groep kinderen tussen 7 en 12 jaar, die langdurig en intensief met de apparaten hadden gespeeld.

Ook bleek dat hoe jonger het kind was, hoe meer pijn het had aan de polsgewrichten en vingers. Volgens de onderzoekers moeten ouders een limiet stellen aan de periode dat kinderen met spelcomputers en mobiele telefoons spelen.

Meer klachten
„Het lijkt erop dat kinderen inderdaad meer klachten aangeven bij veel gaming en/of computergebruik. Het is denkbaar dat dit deze activiteiten, wanneer ze langdurig en vaak gedaan worden, de kans op latere klachten zal vergroten. Er is wel een wezenlijk verschil tussen een soms stressvolle werkomgeving of een spelletje spelen. Er is geen absolute grens te geven in aantal uren, maar een uur gamen per dag lijkt mij om meerdere redenen een goede grens”, aldus Erwin Speklé, een in RSI gespecialiseerd ergonoom bij de Arbo Unie.

Ook rsi-arts Maarten van Essen lijkt dat een goede vuistregel. „De spieren horen zich gevarieerd te bewegen gedurende een dag, dus lange tijd stilzitten is niet goed. Ouders moeten dus een grens trekken, het kind tot een pauze dwingen, al zou die voor het ene kind toch anders kunnen liggen dan voor het andere kind.”

Bron: Spits

 

, , , ,

Schadevergoeding € 42.500 voor RSI-klachten ‎

Bureau Beroepsziekten van de FNV (BBZ) heeft een schadevergoeding van 42.500 euro bedongen voor een werknemer met RSI.
Door langdurig en onafgebroken beeldschermwerk in combinatie met hoge werkdruk raakte de man gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Pijnlijk aspect in deze zaak is dat de werknemer in dienst was van de Arbo Unie te Breda, een bedrijf dat geacht wordt langdurig zieke werknemers weer naar werk te begeleiden.
De computer-operator kwam in 1998 in dienst van de arbodienst, waar hij opklom tot hoofd ICT. Vijf tot zes uur zonder pauzes achter een computer waar bovendien in ergonomische zin veel op aan te merken was. Hetzelfde gold voor zijn bureau en stoel. De ict-er moest veelvuldig overwerken en stond onder hoge werkdruk, mede veroorzaakt door de slechte financiële positie van het bedrijf.In 2001 ontstaan de eerste klachten, die door de bedrijfsarts worden omschreven als RSI van pols en hand. En in 2003 worden de klachten door de verzekeringsarts gediagnosticeerd als RSI in de schouder en bovenarm. Gedurende de hele ziekteperiode laat de werkgever na maatregelen te nemen om de werkplek te verbeteren. Ook de begeleiding deugt niet: tijdens de re-integratie wordt de man gevraagd over te werken en werk mee naar huis te nemen. Begeleiding naar een passende functie blijft ook achterwege.
Eind 2003 belandt de nu 50-jarige werknemer gedeeltelijk in de WAO (55-65%). Hij meldt zich bij Bureau Beroepsziekten, dat de werkgever aansprakelijk stelt. Dat leidt uiteindelijk tot een schikking met de verzekeraar van de Arbo Unie.Lees meer over het mogelijkheden om RSI klachten te voorkomen.

, , , , , ,

Rugoefeningen, Nekoefeningen, Schouderoefeningen

Oefenband

Bijgaand kunt u een aantal oefeningen downloaden voor het voorkomen van klachten als rugpijn, nekpijn en rsi.
U kunt de onderstaande oefeningen downloaden als een als een PDF bestand.

Binnenkort komen we met een update van de documenten en zullen we meer mogelijkheden bieden voor het raadplegen van oefeningen.
Lees voor gebruik onze disclaimer of vraag uw oefentherapeut of  fysiotherapeut om advies.

Veel Succes!
  1. Rugoefeningen. rugpijn oefeningen ter preventie van rugpijn
  2. Beeldschermwerk oefeningen voor RSI preventie
  3. Oefenband Spierversterkende oefeningen. 

 

, , , , ,

Krachttraining helpt chronische nek- en schouderpijn verlichten.

 

Tegenwoordig hebben veel mensen last van hun nek en schouders door het veelvuldig computergebruik.

Nek- en schouderklachten komen meestal van één spier, de trapezius. De trapezius loopt van boven in de nek tot de schouders en halverwege de rug, in de vorm van een vlieger. Krachttraining van deze specifieke spier geeft tot 80 procent vermindering van pijn, terwijl algehele conditietraining alleen tijdelijke verlichting geeft.

In deze studie werden bijna vijftig Deense vrouwen gevolgd die de hele dag achter de computer werken. Zij hadden allemaal chronische nek- en schouderklachten. De vrouwen kregen gedurende tien weken verschillende trainingen om hun klachten te verhelpen. Krachttraining van de betreffende spieren blijkt dus het beste te helpen.

De onderzoekers uit Kopenhagen vertellen dat krachttraining ervoor zorgt dat de spiercellen weer actiever worden, waardoor ze zich sneller herstellen. Krachttraining zou volgens de onderzoekers ook kunnen helpen bij het voorkomen van zulke klachten.

Bron: www.fysioweb.nl

, , , , , , ,

Samenwerking rond arbeid en gezondheid is essentieel

De samenwerking van verschillende disciplines zoals bewegingswetenschappen, ergonomie, gedragswetenschappen en gezondheidseconomie bij de preventie van ongezonde leefstijl van werknemers en de preventie van werkgerelateerde klachten werkt!

Preventieve interventies worden steeds belangrijker, omdat we met z’n allen tot latere leeftijd zullen moeten blijven doorwerken en omdat het moeilijker is geworden om een financiële uitkering te krijgen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Gebrekkige samenwerking heeft echter geleid tot grootschalige invoering onder werknemers van niet-effectieve interventies. Dit betoogt prof.dr. Allard van der Beek op donderdag 8 november in zijn oratie bij de aanvaarding van zijn ambt hoogleraar Epidemiologie van Arbeid en Gezondheid.

Op het terrein van de preventie van een ongezonde leefstijl van werknemers zijn meerdere wetenschappelijke disciplines actief die elkaar goed versterken. En met succes. Gezonde leefstijl interventies blijken het gedrag ten aanzien van voeding en lichamelijke activiteit positief te veranderen en belangrijke gezondheidsmaten te verbeteren. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de interventiekosten snel worden terugverdiend door een reductie van ziekteverzuim.

Ook de preventie van werkgerelateerde klachten kan succesvol zijn. Van der Beek geeft in zijn inaugurale rede echter eerst aansprekende voorbeelden waaruit blijkt dat gebrekkige samenwerking er toe heeft geleid dat, tot op de dag van vandaag, bewezen niet-effectieve interventies worden uitgevoerd. Zo wordt werknemers al decennia geleerd om met de benen te tillen en niet met de rug, terwijl we inmiddels uit zowel epidemiologisch als biomechanisch onderzoek weten dat dit soort tilcursussen geen enkel effect hebben op de preventie van lage rugklachten. Fysieke training van werknemers voorkomt wel rugklachten.

Ook interventies ter preventie van RSI bij computerwerkers dienen beter onderbouwd te worden. Vermindering van totaal computergebruik door pauzesoftware of verbetering van de lichaamshouding door ‘ergonomische instelling’ van tafel en stoel zullen RSI waarschijnlijk niet kunnen voorkómen. Vermindering van muisgebruik of invoering van alternatieve, ergonomische muizen wel.

Bron: www.zorgkrant.nl

, , , ,

Houding beeldschermwerkers zelden arboproof

Grootste probleem is dat de stoel niet op de juiste hoogte is afgesteld. Verder hebben veel kantoormedewerkers het beeldscherm niet op de juiste afstand staan. De helft van de beeldschermwerkers die deelnamen aan het onderzoek kreeg een onvoldoende van de onderzoekers. Aan het onderzoek  deden 25.000 beeldschermwerkers mee.

Bron: Arboplus

 

 

, , , , ,

Vertil je niet! – fysieke overbelasting aanpakken

Spier- en skeletaandoeningen vormen in Europa het meest voorkomende arbeidsgerelateerde gezondheidsprobleem. Miljoenen werknemers worden erdoor getroffen; 25% van de werkenden in de EU-27 klaagt over rugpijn en 23% meldt last te hebben van spierpijnen.

Spier- en skeletaandoeningen, ofwel aandoeningen van het bewegingsapparaat, worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het manueel hanteren van lasten, herhaaldelijk buigen en draaien, zwaar lichamelijk werk en lichaamstrillingen. Het risico van deze aandoeningen kan toenemen naarmate het werktempo stijgt, de werkende minder plezier heeft in zijn werk, de functie hogere eisen stelt en het werk met meer stress gepaard gaat. Er bestaat ook een sterk onderling verband tussen het zenuwstelsel en het spierstelsel: aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn van invloed op andere aspecten van de gezondheid, en omgekeerd kunnen andere gezondheidsklachten spier- en skeletaandoeningen veroorzaken. Spier- en skeletaandoeningen vormen de grootste oorzaak van verzuim in praktisch alle EU-lidstaten. In sommige landen is 40 procent van de kosten van schadevergoeding aan werknemers het gevolg van aandoeningen van het bewegingsapparaat, en gaat het om wel 1,6 procent van het bruto binnenlands product van het betreffende land. Door deze aandoeningen daalt de winstgevendheid van bedrijven en stijgen de sociale kosten voor de overheid.
Veel problemen kunnen worden voorkomen of aanmerkelijk worden beperkt wanneer werkgevers de bestaande wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid naleven en goede prakijken hanteren. Om fysieke overbelasting effectief aan te pakken, moeten er echter specifieke maatregelen worden genomen.

Vertil je niet! is de campagne die het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk in 2007 voert ter bestrijding van spier- en skeletaandoeningen. De campagne ondersteunt een geïntegreerde aanpak met drie hoofdelementen. Ten eerste: werkgevers, werknemers en de overheid moeten samenwerken om fysieke overbelasting tegen te gaan. Ten tweede: bij eventuele maatregelen moet rekening worden gehouden met de “volledige belasting van het lichaam”, dat wil zeggen alle factoren die lichamelijke spanning veroorzaken of het lichaam belasten, omgevingsfactoren zoals een koude werkruimte, en de lasten die getild worden. Ten derde: werkgevers moeten ervoor zorgen dat diegenen die lijden onder spier- en skeletaandoeningen, voor het werk worden behouden, kunnen revalideren en weer naar hun werk kunnen terugkeren.

Toen hij in Brussel het startsein gaf voor de campagne “Vertil je niet!” zei Vladimír Špidla, Europees commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen: “Willen we meer en betere banen in Europa scheppen, dan is het tegengaan van fysieke overbelasting voor de EU een prioriteit. Gezien de demografische ontwikkeling zullen mensen waarschijnlijk langer moeten werken. Dit maakt het des te noodzakelijker dit probleem nu aan te pakken. Dat is van wezenlijk belang, als we willen dat de beroepsbevolking in Europa niet alleen werkt in kwalitatief betere banen, maar dat ook de kwaliteit van hun bestaan beter is en dat zij een hogere levensstandaard geniet. We kunnen de productiviteit verhogen en dus ook de welvaart in de EU, als we erin slagen het aantal dagen dat verloren gaat door spier- en skeletaandoeningen terug te brengen.”

De prijs die werknemers, werkgevers en regeringen betalen voor spier- en skeletaandoeningen is enorm. Voor de werknemers zijn ze de oorzaak van persoonlijk lijden en inkomstenderving; voor de werkgever betekenen ze een minder efficiënte onderneming; en voor de regering hebben ze hogere socialezekerheidskosten tot gevolg.

“Er bestaat een sterke wisselwerking tussen de gezondheid, het welzijn en de kwaliteit van het werk van werknemers enerzijds en economische voorspoed anderzijds,” aldus Jukka Takala, directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. “De werkweek wordt weliswaar korter, maar het werktempo gaat omhoog.”

Pijnlijke of vermoeiende houdingen, een zeer hoog werktempo en strakke deadlines en het toenemende gebruik van apparaten en computers leiden tot hoge niveaus van arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen en stress. Daarom moeten er preventiestrategieën en programma’s worden ingevoerd om gezondheidsproblemen van werknemers tegen te gaan.
Deze strategieën moeten de werkende centraal stellen in organisatorische veranderingen en bij herinrichtingen van de werkplek.

Vertil je niet! bereikt zijn hoogtepunt in de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk, die van 22 tot en met 26 oktober 2007 wordt gehouden en waarin een scala aan activiteiten en evenementen wordt georganiseerd in heel Europa.

Een onderdeel van de campagne is ook de toekenning van de Awards voor goede praktijken aan organisaties die op bijzondere en innovatieve manieren hebben bijgedragen aan de aanpak van fysieke overbelasting. Het Agentschap zal de winnaars bekendmaken tijdens het slotevenement van de campagne in maart 2008.

Surf voor meer informatie naar de campagnewebsite:    http://ew2007.osha.europa.eu/; ( 2007)