Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid bewegen moet hoger

Fitte werknemer minder ziekDe aanbevolen hoeveelheid bewegen zou omhoog moeten.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt zo’n twintig minuten bewegen per dag aan, maar echte gezondheidsvoordelen komen pas voor bij meer beweging.

Onderzoekers van verschillende universiteiten in de Verenigde Staten en Australië vergeleken 174 studies naar de effecten van beweging. Uit die analyse, waaronder andere The Guardian over schrijft. blijkt dat verschillende huishoudelijke klusjes per week doen al kan helpen om de kans op verschillende ziektes te verkleinen.

Bron: NU.nl

Nederlanders zitten veel, jongeren het meest

Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Jongeren (12 tot 20 jaar) scoren het hoogst met gemiddeld 10,4 uur per dag. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Leefstijlmonitor 2015, een samenwerkingsverband van o.a. RIVM, VeiligheidNL en CBS. In dit onderzoek schatten respondenten zelf in hoelang ze gemiddeld zitten tijdens werk, school of studie, vervoer of vrije tijd.

Het zitgedrag van Nederlanders verschilt per leeftijdsgroep. Kinderen van 4 tot 12 jaar zitten het minst, gemiddeld 7,3 uur per dag. Jongeren zitten dagelijks gemiddeld drie uur meer. Activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan deze hoge score zijn zitten tijdens de les, huiswerk maken, computeren of tabletgebruik. In het weekend brengen de meeste Nederlanders gemiddeld minder uren zittend door dan doordeweeks. Dit geldt echter niet voor de ouderen. Het aantal uren dat zij op een weekenddag of een doordeweekse dag zitten is ongeveer gelijk.

Lager opgeleiden zitten minder

Van de mensen van 25 jaar en ouder brengen lager opgeleiden dagelijks gemiddeld 2 uur minder zittend door dan de hoger opgeleiden. De lager opgeleiden zitten gemiddeld 7,6 uur ten opzichte van 9,5 uur bij hoger opgeleiden. Dit verschil is vooral zichtbaar op doordeweekse dagen. Hoger opgeleiden zitten dan gemiddeld 10,1 uur en lager opgeleiden 7,7 uur. Zitten op het werk speelt hier met name een rol. Op weekenddagen is het aantal zituren bij lager- en hoger opgeleiden nagenoeg vergelijkbaar, zo rond de 8 uur.

Veel zitten lijkt risicofactor voor vervroegde sterfte

Langdurig zitten heeft risico’s voor de gezondheid. Er zijn aanwijzingen dat veel zitten kan leiden tot bijvoorbeeld overgewicht, type 2 diabetes en vervroegde sterfte; ook als mensen wel voldoende sporten of bewegen. Tot op heden is er in Nederland geen norm voor zitgedrag. Zitgedrag wordt wel meegenomen in de evaluatie van de huidige beweegnormen door de Gezondheidsraad op verzoek van Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2016/2017. Ruim de helft van de Nederlanders van 12 jaar en ouder voldoet aan de huidige beweegnorm.

Bron RIVM

Nederlanders voelen zich goed en gezond, maar het kan beter

LeefstijlDat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie NPCF onder bijna tienduizend mensen van het eigen panel.

Iets meer dan zestig procent zegt een (zeer) goede gezondheid te hebben. Drie van elke tien mensen zeggen een
“matige” gezondheid te hebben en zes op elke honderd geven hun gezondheid een “slecht”.

Dat mensen in merendeel tevreden zijn over hun gezondheid wil niet zeggen dat ze vinden dat die niet beter kan. De meeste mensen willen meer bewegen (38 procent) en meer ontspannen (32 procent) om de gezondheid op peil te houden of te verbeteren. Nog eens 18 procent wil gezonder gaan eten en zes procent wil stoppen met roken of minder alcohol drinken.

Van de mensen die echt iets willen doen aan hun manier van leven, hun leefstijl, wil een op elke vijf daarbij graag hulp en ondersteuning van de huisarts. Voor patiënten zijn al veel tips te vinden op websites als Thuisarts.nl.

Voor huisartsen en andere zorgverleners heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG nu een aantal handige adviezen gemaakt over alcohol, roken, eten en bewegen. Die geven de zorgverlener houvast in het gesprek met de patiënt. Voor de patiënt hebben NHG en Patiëntenfederatie NPCF zes  filmpjes gemaakt over leefstijl. Ook is een gezond leven-kaart gemaakt waarop de patiënt kan zien hoe hij of zij gezonder kan gaan leven.

Bron: NPCF

 

,

Inactiviteit leidt tot slijtage

bewegen werknemerMet het ouder worden treden er veranderingen op zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van het lichaam. Aan het bewegingsapparaat wordt dit vaak aangeduid als degeneratieve veranderingen. De vertaling die hier vaak voor wordt gebruikt is ‘slijtage’.

Slijtage
In feite is ‘slijtage’ een zeer ongelukkige vertaling omdat deze de indruk wekt dat deze veranderingen het gevolg zijn van lichamelijke activiteit. In het menselijk lichaam is echter niet te spreken we van slijtage zoals die bijvoorbeeld bij een auto optreedt. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat het menselijk lichaam zelfs eerder ‘slijt’ als gevolg van inactiviteit.

Ook wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een reumatische aandoening of forse degeneratie in een gewricht is voldoende lichamelijke activiteit een must.

Spieren
Zowel de gewrichten als spieren hebben ernstig te leiden onder inactiviteit. Wanneer spieren niet voldoende worden gebruikt, worden deze minder krachtig en gaan ze meer vet bevatten.Verminderde spierkracht leidt tot een toename in de pijnklachten. Er bestaat dus een reëele kans op een vicieuze cirkel: toename pijnklachten zorgt voor inactiviteit, zorgt weer voor afname spierweefsel, etc.

Bron: De Gezonde Zaak

,

Intensief sporten is gezonder dan langdurig bewegen

intensief bewegenEen korte intensieve sportsessie voor het eten van een vetrijke maaltijd is beter voor de bloedvaten van jonge mensen dan de op dit moment aanbevolen inspanning op matige intensiteit. Dat stellen wetenschappers van de University of Exeter. Het onderzoek – gepubliceerd in het American Journal of Physiology, Heart and Circulatory Physiology – vergeleek het effect van een hoge intensiteit intervaltraining met een gematigde training bij jongens en meisjes, nadat ze een vette milkshake gedronken hadden.
Bron Nu.nl
,

Gezonde start-up in beeld: de FitGaaf!-kalender

FitGaaf! kalenderGezonde start-up in beeld: via het plakken van stickers naar een gezonde leefstijl voor kids.

Er is veel aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl voor kinderen. En terecht, juist in de jonge levensfases wordt de basis gelegd voor een leven lang gezond! Door van jongs af aan structuur in eten, drinken en lichaamsbeweging aan te brengen, leer je gezond gedrag aan. En is het

dus ook veel makkelijker om dat gedrag vast te houden naarmate je ouder wordt. In de dagelijkse praktijk is het als ouder echter best lastig gezond gedrag structureel op de belangrijkste plek van het kind, thuis, te stimuleren. Precies daar biedt de FitGaaf!-kalender ondersteuning.

Een leuk en eenvoudig plan-maatje voor kinderen en ouders om thuis aan een gezondere leefstijl te werken!

FitGaaf! is een leuk, eenvoudig en tegelijkertijd goed onderbouwd plan-maatje dat kinderen tussen 4 en 12 jaar EN hun ouders op speelse wijze handvatten en structuur biedt bij het zetten van de moeilijke eerste stappen naar een nieuwe, gezonde leefstijl. Door eigenlijk heel simpel, het kind op een mooie kalender een stickertje te laten plakken voor elke gezonde actie die het die dag heeft voltooid: eten van 2 stuks fruit en 2 ons groente, drinken van 1,5 liter water verdeeld over de dag en lichaamsbeweging. Een laagdrempelige interventie tegen en ter preventie van overgewicht. En belangrijk, een interventie ook op de belangrijkste plek van een kind: thuis.

De FitGaaf!-kalender draait om positieve bekrachtiging en structuur. Enerzijds moet een week vol met goede stickers het kind een gevoel van eigenwaarde en trots geven.  Tegelijkertijd leren kinderen structuur aan te brengen in gezond gedrag in het dagelijks leven en tijd te plannen voor gezonde activiteiten.

Het FitGaaf!-pakket bestaat uit een kalender, een werkboekje en stickervellen. Het pakket wordt aan de ene kant gebruikt door basisscholen die op een leuke manier aandacht willen vestigen op een gezonde leefstijl zonder de eigen leerkrachten extra te moeten belasten. Aan de andere kant kan het als ondersteunende tool voor bestaande interventies en programma’s op het gebied van over- en ondergewicht dienen.

Pilotproject

Momenteel loopt een pilotproject rondom de FitGaaf!-kalender in de regio’s Rotterdam en Groningen. In Groningen is de kalender de laatste maanden vooral als preventie-tool/bewustwordings-instrument uitgedeeld op basisscholen. In Rotterdam wordt de kalender gebruikt door een team van fysiotherapeuten, diëtisten en orthopedagogen in een bestaande interventie gericht op (voornamelijk allochtone) kinderen met (dreigend) overgewicht. In verschillende regio’s in Nederland is FitGaaf! nog op zoek naar soortgelijke interventies die graag willen testen of de FitGaaf!-kalender een mooie aanvulling op hun dienstverlening is. De pilot is reeds gefinancierd en kan dus kosteloos worden aangeboden.

Meer informatie op www.fitgaaf.nl

,

Bewegen vertraagt negatieve gevolgen veroudering

bewegenEen lichamelijk actieve leefstijl of een specifiek oefenprogramma kan deze beperkingen in het dagelijks leven van ouderen voorkomen of verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van Erwin Tak, waarop hij 31 oktober bij VU medisch centrum promoveert.

Oud worden brengt meestal ongemakken met zich mee. Aandoeningen als artrose, cognitieve beperkingen en urine-incontinentie leiden tot verlies van zelfstandigheid waardoor ouderen een groter beroep op zorg moeten doen. Door de vergrijzende bevolking neemt het aantal ouderen met deze aandoeningen alleen maar toe. Gezondheidspsycholoog en TNO-onderzoeker Erwin Tak keek naar de relatie tussen dagelijkse lichamelijke activiteit en de kans op het ontstaan van beperkingen in het dagelijks leven bij deze ouderen. Tak laat zien dat bij regelmatig bewegen de kans op beperkingen met ruim 50% afneemt. Opvallend is ook dat dit geldt voor ouderen die al lichte beperkingen hebben.

Tak toont aan dat het mogelijk is om dit proces van voortschrijdende beperkingen proactief vertraagd kan worden door deelname aan een oefenprogramma. Dit geldt zelfs tot op hoge leeftijd en bij kwetsbare ouderen. Tak: “De grootste uitdaging zal zijn om ouderen aan het bewegen te krijgen en vooral te houden. Slechts een kwart van de ouderen die meedoen met een oefenprogramma blijft na afloop bewegen. Aandacht voor kwalitatief goede instructeurs en de fysieke klachten van deelnemers kan dit verbeteren.”

Bron: VUMC

 

Hoeveel moet je bewegen?

Hoeveel moet je bewegen? Denk je dat je urenlang over straat moet hollen of in de sportschol moet gaan zwoegen?
Verslaggever Michael Mosley werpt zich op als menselijk proefkonijn om na te gaan hoeveel je moet bewegen. En dat blijkt reuze mee te vallen.

Of het nou om hardlopen, zwemmen, fietsen of hoelahoepen gaat, er is je altijd verteld dat veel bewegen goed voor je lichaam is, en een van de belangrijkste ingrediënten voor een gezond en gelukkig leven. Maar met de recente vooruitgang in DNA-onderzoek en methoden voor hersenstimulatie doen wetenschappers verrassende ontdekkingen over wat bewegen eigenlijk met je lichaam doet, en waarom iedereen er weer anders op reageert.

Zo blijkt een opmerkelijk nieuw onderzoek erop te wijzen dat we met 3 (!!!)  minuten per week ( High Intensity Training) al gezond bezig zijn, zeker indien we dit combineren met meer bewegen tijdens de dagelijkse (werk)activiteiten.
Zelf met een kantoorbaan blijkt dit eenvoudig mogelijk (door vaker staand te overleggen, slenterend te telefoneren en traplopen) en te resulteren tot het verbranden van maar liefst 500 extra calorieën per dag.

Bekijk de uitzending.

Bron: NTR