, , , , ,

Rugpijn? Lees deze tips!

Lang stil zitten blijkt een belangrijke risicofactor als het gaat om het ontwikkelen van rugpijn. Uit recent Brits onderzoek bij 18 tot 34-jarigen blijkt dat de helft regelmatig met rugpijn kampt, een kwart van hen kan hierdoor soms niet werken.De combinatie van te lang stil te zitten en een gebrek aan sport leidt tot zwakke rugspieren, waardoor onze wervelkolom minder stabiel is. Miljoenen mensen tussen 18 en 34 jaar lijken te zijn voorbestemd om de komende 60 jaar van hun leven met rugpijn te kampen, blijkt uit dit onderzoek.

Kleine aanpassingen in onze houding of manier van beweging zijn effectief gebleken bij het verminderen of voorkomen  rugpijn klachten.

5 tips om rugpijn door langdurig zitten te  voorkomen
 1. Zorg voor een goede ondersteuning van de onderrug. Stel de rugleuning zo in dat de bolling van de rugsteun in de holling van uw rug valt. Ga goed achterin uw stoel zitten. Zo zorgt u ervoor dat u ook daadwerkelijk gebruik maakt van  de rugleuning
 2. Trek regelmatig uw onderrug hol tijdens het zitten, maar zeker voordat u gaat opstaan. Veel klachten ontstaan omdat de onderrug te weinig afwisseling krijgt en te lang in een gebogen positie belast wordt.
 3.  Beweeg wanneer dit mogelijk is. Variatie is het motto. Neem bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek even de tijd om te lopen. Variatie in houding en beweging stimuleert de doorbloeding waardoor spieren de kans krijgen te herstellen.
 4. Zorg voor sterke rugspieren en buikspieren. Een zithouding waarbij u rechtop zit zonder gebruik te maken van een rugsteun versterkt de buik en rugspieren.
 5. Voorkom gelijktijdig draaien en buigen van de rug. Als u zit en iets wilt oprapen dat naast of achter u ligt, sta dan eerst op, draai om en buig door uw knieën. Een gebogen en gedraaide rug is kwetsbaar voor blessure’s.

Probeer deze tips tegen  rugpijn uit. Wij zijn benieuwd naar uw ervaring en suggesties!

Plaats hieronder uw reactie of neem contact op met  Richard Sloot

 

, ,

Gezond op de werkvloer

Werkgevers proberen een goede gezondheid van hun personeel op allerlei manieren te stimuleren. Want slechte gewoontes als roken, vet eten en weinig bewegen kosten geld. Maar heeft het effect? En moet je meedoen? In deze Ideale Banen besteden we er uitgebreid aandacht aan.

Steeds vaker hameren werkgevers bij hun personeel op het belang van goede gezondheid. Het mag dan bovenal de verantwoordelijkheid van de werknemers zelf zijn, werkgevers zien meer en meer in dat ze direct of indirect onvermijdelijk te maken krijgen met de gevolgen van de leefstijl van hun personeel.
Zo waarschuwt anti-rookorganisatie Stivoro de werkgevers dat rokende werknemers gemiddeld anderhalf keer zo veel werkdagen verzuimen als niet-rokers en dat ze hun baas bovendien 7.500 euro per jaar aan rookpauzes kosten.

In de folder ‘Dik is duur’ wijst werkgeversorganisatie VNO-NCW bedrijven erop dat werknemers met overgewicht jaarlijks tweeëneenhalve dag meer verzuimen dan werknemers met een normaal gewicht. Werknemers met obesitas hebben zelfs 11,7 verzuimdagen meer. Dit kost de werkgevers volgens VNO-NCW gemiddeld 600 miljoen per jaar.
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen rekende uit dat het de ‘bv Nederland’ al 380 miljoen zou opleveren als het aantal werknemers dat aan de fitnorm voldoet, zou stijgen met een kwart. Die fitnorm houdt in dat je minstens drie keer per week twintig minuten intensief moet bewegen.

Hoewel er ook heel wat tegen deze waarschuwingen valt in te brengen – rookpauzes zouden inspiratie brengen en informeel werkoverleg bevorderen, verzuim zou niet alleen samenhangen met roken en overgewicht, maar ook met opleidingsniveau en hoogte van het salaris – steeds meer bedrijven proberen een betere gezondheid van hun personeel te stimuleren. Ze bieden hun werknemers sportschoolabonnementen en stoppen-met-rokenprogramma’s aan, ze organiseren tennistoernooien, alcoholvoorlichting en traploopwedstrijden en ze halen een diëtist en yogaleraar de werkvloer op. Ze kunnen het personeel echter niet verplichten hier gebruik van te maken.

Al die voorzieningen hebben daarom vaak een erg vrijblijvend karakter, zegt Marien Abspoel. Hij is onderzoeker bij het Trimbos Instituut, dat samen met de Hartstichting inventariseert wat werkgevers aan gezondheidsprojecten voor hun werknemers bedenken, en wat voor effect deze initiatieven hebben.

In de praktijk blijken veel gezondheidsprogramma’s volgens Abspoel op den duur nauwelijks te worden gebruikt, of alleen door de werknemers die tóch wel naar de sportschool zouden gaan. “Veel bedrijven bieden ad hoc programma’s en vergeten te onderzoeken of de werknemers tevreden zijn met het aanbod. Een lange termijn aanpak ontbreekt helaas vaak.”
Werkgevers die het wél goed doen, besteden continue aandacht aan het onderwerp gezondheid, in al haar facetten. Abspoel: “Je kunt natuurlijk niet over stoppen met roken beginnen, als je niets te melden hebt over werkstress of een gezonde werkplek. Het moet één geheel vormen.”

Bovendien moeten bedrijven in samenspraak met werknemers beslissen waar behoefte aan is. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de bedrijfscultuur daar ook naar is, zegt Abspoel. “Goede bedrijven trainen de leidinggevenden om alert te zijn op werkstress en een ongezonde leefstijl. De relatie tussen werknemer en leidinggevende moet zodanig zijn, dat ook persoonlijke onderwerpen bespreekbaar zijn. Dat is de basis. Zonder een vertrouwensrelatie heeft het geen zin als de werkgever bijvoorbeeld afslankprogramma’s gaat aanbieden. In sommige bedrijven is de verhouding tussen werknemer en werkgever nogal traditioneel. Daar gaat overleg bij wijze van spreken alleen via de vakbond. Als een werkgever in zo’n bedrijf tegen een werknemer met een tijdelijk contract begint over zijn overgewicht, dan denkt die werknemer alleen maar: Wordt mijn contract soms niet verlengd als ik niet afval?”

Door voortdurende aandacht en overleg is het ook niet moeilijk om de wederkerigheid te benadrukken, zegt Abspoel. “Ook de werknemer wordt er immers beter van. Het is heus niet alleen in het belang van de werkgever. Als de werknemers zelf ook hun gezondheid willen verbeteren en de werkgever faciliteert dat, dan mag de werkgever ook best wat van hen verwachten. Het hoeft niet allemaal vrijblijvend te zijn. Werkgevers én werknemers hebben verantwoordelijkheid.

Bron: Trouw

, ,

Minder verzuim werknemers die intensief bewegen

Het is een algemeen gegeven dat sporten goed voor je gezondheid is. Maar sporten kan ook je carrière een positieve boost geven. Uit onderzoek onder 12.000 respondenten van Monsterboard blijkt dat 60 procent tijdens het sporten aan zijn werk denkt en zo op nieuwe ideeën komt. En nog een heuglijk feitje: door met zijn allen drie keer in de week 20 minuten te sporten, bezuinigen organisaties bijna 1 miljard euro per jaar.

Tevreden
Werkende mensen die sporten zijn bovendien meer tevreden met hun werk dan niet-sporters. 55 procent van de respondenten verklaarde dat hij veel waarde aan zijn carrière hecht. Van de sporters ziet 32 procent zijn carrière als een topprioriteit tegenover 27 procent bij de niet-sporters. Het inkomen heeft een weerslag of men al dan niet sport. Mensen met hogere inkomens zullen sneller bewegen dan mensen met een lager loon.

Werkgever
Alles wijst er dus op dat sport een goede invloed heeft op het werk. Toch maken weinig werkgevers hier gebruik van. 83 procent van de ondervraagden zegt niet te worden gemotiveerd door de werkgever om te gaan sporten terwijl driekwart dat wel zou apprecieëren. Iets meer dan de helft denkt zelfs dat dat de productiviteit ten goede zou komen. De populairste sport onder de werkende mens is fitnessen (46 procent) en dat liefst in de avond.

Bedrijfsfiets of abonnement
Het maakt niet zoveel uit waar en wanneer je gaat sporten. Als je geen tijd of zin hebt om na je werk nog te gaan sporten, kun je kijken wat jouw werkgever aanbiedt. Sommige bedrijven moedigen medewerkers aan om te fietsen naar het werk. Vaak wordt er dan in plaats van een kilometervergoeding, een bedrijfsfiets aangeboden. Andere bedrijven stimuleren beweging door het aanbieden van goedkopere sportabonnementen. Tijdens de pauze of vlak voor of na werktijd kunnen werknemers even in de fitnessapparaten hangen in nabije omgeving van het bedrijf. Mocht je werkgever niets van dit alles aanbieden, maak dan een flinke wandeling tijdens de lunch. Zo blijf je ook in beweging.

Besparen
Nederlandse bedrijven kunnen 380 tot 930 miljoen euro per jaar verdienen als meer medewerkers gaan sporten en bewegen. Als alle werknemers de fitnorm halen (drie keer per week 20 minuten sporten), levert dat bijna 1 miljard op. Zo blijkt uit onderzoek van TNO en PwC. De reden hiervoor is omdat te weinig bewegen een concreet arbeidsrisico is en dat levert meer verzuim op. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en het Diabetes Fonds roepen daarom werkgevers, overheid en politiek op om nu in beweging te komen.

Bron: VK

Kans I RSI

RSI Repetitive strain injury RSI is nog steeds de meest gebruikte term voor cumulatief letsel van spieren, pezen en zenuwen in de armen, schouders en nek. Tegenwoordig is er een nieuwe term: KANS. Klachten Armen Nek en Schouder.
De klachten lopen uiteen van tintelingen en stijfheid tot hevige pijn en krachtsverlies.

RSI wordt mede veroorzaakt door een combinatie van overmatig gebruik, voortdurend terugkerende bewegingen, een eenzijdige verkeerde (werk)houding en gedragsmatige componenten. Niet alleen in de werksituatie, maar ook in de andere dagelijkse activiteiten. Vermoeidheid en een hoge werkdruk hebben de grootste samenhang met het onstaan van RSI.

Vroegsignalering en tijdige maatregelen voorkomen of beperken RSI en risico’s op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Tips voor RSI preventie

 • Zorg voor voldoende afwisseling in (werk)houding en taken. Variatie is het motto!
 • Wissel tijdens zittende werkzaamheden verschillende (actieve) houdingen af.
 • Wissel beeldschermwerkzaamheden af met andere werkzaamheden.
 • Werkonderbreking. Las zeer regelmatig korte rustmomenten in (van enkele seconden tot minuten) op de werkplek zelf.
 • Doe oefeningen of maak andere bewegingen.Voortdurend doorwerken in een hoog tempo zorgt voor gespannen en kwetsbare spieren.
 • Verlaat de werkplek regelmatig:Koffie halen, in plaats van koffie te laten brengen.
  Zelf kopietjes maken in plaats van kopietjes te laten maken.
 • Loop naar collega’s voor een korte vraag of mededeling in plaats van e-mail of de telefoon te gebruiken.
 • Richt het kantoor zo in dat vaak opstaan vanzelfsprekend wordt. Zet de archiefkast bijvoorbeeld ver genoeg weg, evenals printer, fax en de prullenbak.
  Loop liefst zo vaak mogelijk naar de printer in plaats van de printjes op te sparen.
 • Zet de telefoon buiten handbereik en maak er een gewoonte van telefoontjes staande af te handelen.
 • Ga wandelen in de lunchpauze!
 • Neem beginnende klachten serieus!
 • Onderbreek je werk bij beginnende gevoelens van pijn, tintelingen, gevoels- en temperatuursverandering in de vingers, polsen, armen of schouders.
  Minder computer gebruik.Gebruik bijvoorbeeld voicemail in plaats van e-mail. Beperk computergebruik in de thuissituatie(games, internet etc.).

Typetechniek.
Zorg voor een lichte aanslag en type met 10 vingers.

Muistechniek
Laat tijdens het muizen de hand op de muis rusten, de vingers enigszins gebogen en ontspannen(!) Hierdoor kunnen de onderarmspieren zich veel meer ontspannen. Muis niet langdurig vanuit de pols. Wissel af met functietoetsen. Kijk hiervoor onder de help-functie van het software programma Onderarmen en polsen niet voortdurend ondersteunen tijdens het typen of bij het gebruik van een muis of trackball. Ook hier geldt: afwisseling in houding!

Werkorganisatie
De manier waarop je voor jezelf het werk organiseert, kan veel uitmaken voor het ervaren van werkdruk. |
Gezond werken heeft veel te maken met het stellen van prioriteiten.Een gezonde werkhouding is meer dan op een goede manier werken in een ergonomisch verantwoorde werkplek.
Het gaat ook om omgaan met werkdruk, tijdig stoppen, kunnen delegeren en goed samenwerken met collega’s.