, , , ,

Schadevergoeding € 42.500 voor RSI-klachten ‎

Bureau Beroepsziekten van de FNV (BBZ) heeft een schadevergoeding van 42.500 euro bedongen voor een werknemer met RSI.
Door langdurig en onafgebroken beeldschermwerk in combinatie met hoge werkdruk raakte de man gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Pijnlijk aspect in deze zaak is dat de werknemer in dienst was van de Arbo Unie te Breda, een bedrijf dat geacht wordt langdurig zieke werknemers weer naar werk te begeleiden.
De computer-operator kwam in 1998 in dienst van de arbodienst, waar hij opklom tot hoofd ICT. Vijf tot zes uur zonder pauzes achter een computer waar bovendien in ergonomische zin veel op aan te merken was. Hetzelfde gold voor zijn bureau en stoel. De ict-er moest veelvuldig overwerken en stond onder hoge werkdruk, mede veroorzaakt door de slechte financiële positie van het bedrijf.In 2001 ontstaan de eerste klachten, die door de bedrijfsarts worden omschreven als RSI van pols en hand. En in 2003 worden de klachten door de verzekeringsarts gediagnosticeerd als RSI in de schouder en bovenarm. Gedurende de hele ziekteperiode laat de werkgever na maatregelen te nemen om de werkplek te verbeteren. Ook de begeleiding deugt niet: tijdens de re-integratie wordt de man gevraagd over te werken en werk mee naar huis te nemen. Begeleiding naar een passende functie blijft ook achterwege.
Eind 2003 belandt de nu 50-jarige werknemer gedeeltelijk in de WAO (55-65%). Hij meldt zich bij Bureau Beroepsziekten, dat de werkgever aansprakelijk stelt. Dat leidt uiteindelijk tot een schikking met de verzekeraar van de Arbo Unie.Lees meer over het mogelijkheden om RSI klachten te voorkomen.

, ,

Minder verzuim werknemers die intensief bewegen

Het is een algemeen gegeven dat sporten goed voor je gezondheid is. Maar sporten kan ook je carrière een positieve boost geven. Uit onderzoek onder 12.000 respondenten van Monsterboard blijkt dat 60 procent tijdens het sporten aan zijn werk denkt en zo op nieuwe ideeën komt. En nog een heuglijk feitje: door met zijn allen drie keer in de week 20 minuten te sporten, bezuinigen organisaties bijna 1 miljard euro per jaar.

Tevreden
Werkende mensen die sporten zijn bovendien meer tevreden met hun werk dan niet-sporters. 55 procent van de respondenten verklaarde dat hij veel waarde aan zijn carrière hecht. Van de sporters ziet 32 procent zijn carrière als een topprioriteit tegenover 27 procent bij de niet-sporters. Het inkomen heeft een weerslag of men al dan niet sport. Mensen met hogere inkomens zullen sneller bewegen dan mensen met een lager loon.

Werkgever
Alles wijst er dus op dat sport een goede invloed heeft op het werk. Toch maken weinig werkgevers hier gebruik van. 83 procent van de ondervraagden zegt niet te worden gemotiveerd door de werkgever om te gaan sporten terwijl driekwart dat wel zou apprecieëren. Iets meer dan de helft denkt zelfs dat dat de productiviteit ten goede zou komen. De populairste sport onder de werkende mens is fitnessen (46 procent) en dat liefst in de avond.

Bedrijfsfiets of abonnement
Het maakt niet zoveel uit waar en wanneer je gaat sporten. Als je geen tijd of zin hebt om na je werk nog te gaan sporten, kun je kijken wat jouw werkgever aanbiedt. Sommige bedrijven moedigen medewerkers aan om te fietsen naar het werk. Vaak wordt er dan in plaats van een kilometervergoeding, een bedrijfsfiets aangeboden. Andere bedrijven stimuleren beweging door het aanbieden van goedkopere sportabonnementen. Tijdens de pauze of vlak voor of na werktijd kunnen werknemers even in de fitnessapparaten hangen in nabije omgeving van het bedrijf. Mocht je werkgever niets van dit alles aanbieden, maak dan een flinke wandeling tijdens de lunch. Zo blijf je ook in beweging.

Besparen
Nederlandse bedrijven kunnen 380 tot 930 miljoen euro per jaar verdienen als meer medewerkers gaan sporten en bewegen. Als alle werknemers de fitnorm halen (drie keer per week 20 minuten sporten), levert dat bijna 1 miljard op. Zo blijkt uit onderzoek van TNO en PwC. De reden hiervoor is omdat te weinig bewegen een concreet arbeidsrisico is en dat levert meer verzuim op. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en het Diabetes Fonds roepen daarom werkgevers, overheid en politiek op om nu in beweging te komen.

Bron: VK

, , , , , ,

Drie jaar langer leven door kwartier bewegen per dag

Kwartier  beweging per dag

Met een kwartier matige beweging per dag kun je je levensduur al met drie jaar verlengen, blijkt uit een groot onderzoek in Taiwan. Dat meldt persbureau Reuters.

Het resultaat van het onderzoek laat zien dat met de helft van het advies dat nu in de meeste landen gehanteerd wordt (30 minuten per dag), al resultaat geboekt kan worden. Onder middelmatige beweging wordt bijvoorbeeld verstaan goed doorstappen naar je werk of traplopen.

Volgens hoofdonderzoeker Chi Pang Wen is dit een universeel basisadvies: ‘Dit geldt voor mannen, vrouwen, oud en jong, rokers, ongezonde en gezonde mensen.’

Wen en zijn collega’s bekeken gedurende 13 jaar de lichaamsbeweging en de gezondheid van 416.000 proefpersonen. Daaruit bleek dat degenen die 15 minuten gematigd bewegen per dag gemiddeld 3 jaar langer leefden dan degenen die niet aan lichaamsbeweging deden. ‘In de eerste 15 minuten zijn de voordelen enorm’, concludeert Wen. Hierbij werden andere indicatoren zoals gewicht en leeftijd ook meegenomen.

Uit het onderzoek bleek eveneens dat meer bewegen ook samengaat met een verkleinde kans op kanker. In de groep die minimaal een kwartier per dag bewoog, werden 10 procent minder kankergevallen geconstateerd dan in de groep zonder lichaamsbeweging.

Volgens Wen is dit het eerste onderzoek dat laat zien wat het minimum aan lichaamsbeweging is dat nodig is voor een mens. Wen en andere experts hopen dat de naar beneden bijgestelde duur meer mensen motiveert om van de bank te komen.

Bron: Volkskrant

, , , , ,

Krachttraining helpt chronische nek- en schouderpijn verlichten.

 

Tegenwoordig hebben veel mensen last van hun nek en schouders door het veelvuldig computergebruik.

Nek- en schouderklachten komen meestal van één spier, de trapezius. De trapezius loopt van boven in de nek tot de schouders en halverwege de rug, in de vorm van een vlieger. Krachttraining van deze specifieke spier geeft tot 80 procent vermindering van pijn, terwijl algehele conditietraining alleen tijdelijke verlichting geeft.

In deze studie werden bijna vijftig Deense vrouwen gevolgd die de hele dag achter de computer werken. Zij hadden allemaal chronische nek- en schouderklachten. De vrouwen kregen gedurende tien weken verschillende trainingen om hun klachten te verhelpen. Krachttraining van de betreffende spieren blijkt dus het beste te helpen.

De onderzoekers uit Kopenhagen vertellen dat krachttraining ervoor zorgt dat de spiercellen weer actiever worden, waardoor ze zich sneller herstellen. Krachttraining zou volgens de onderzoekers ook kunnen helpen bij het voorkomen van zulke klachten.

Bron: www.fysioweb.nl

Kans I RSI

RSI Repetitive strain injury RSI is nog steeds de meest gebruikte term voor cumulatief letsel van spieren, pezen en zenuwen in de armen, schouders en nek. Tegenwoordig is er een nieuwe term: KANS. Klachten Armen Nek en Schouder.
De klachten lopen uiteen van tintelingen en stijfheid tot hevige pijn en krachtsverlies.

RSI wordt mede veroorzaakt door een combinatie van overmatig gebruik, voortdurend terugkerende bewegingen, een eenzijdige verkeerde (werk)houding en gedragsmatige componenten. Niet alleen in de werksituatie, maar ook in de andere dagelijkse activiteiten. Vermoeidheid en een hoge werkdruk hebben de grootste samenhang met het onstaan van RSI.

Vroegsignalering en tijdige maatregelen voorkomen of beperken RSI en risico’s op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Tips voor RSI preventie

 • Zorg voor voldoende afwisseling in (werk)houding en taken. Variatie is het motto!
 • Wissel tijdens zittende werkzaamheden verschillende (actieve) houdingen af.
 • Wissel beeldschermwerkzaamheden af met andere werkzaamheden.
 • Werkonderbreking. Las zeer regelmatig korte rustmomenten in (van enkele seconden tot minuten) op de werkplek zelf.
 • Doe oefeningen of maak andere bewegingen.Voortdurend doorwerken in een hoog tempo zorgt voor gespannen en kwetsbare spieren.
 • Verlaat de werkplek regelmatig:Koffie halen, in plaats van koffie te laten brengen.
  Zelf kopietjes maken in plaats van kopietjes te laten maken.
 • Loop naar collega’s voor een korte vraag of mededeling in plaats van e-mail of de telefoon te gebruiken.
 • Richt het kantoor zo in dat vaak opstaan vanzelfsprekend wordt. Zet de archiefkast bijvoorbeeld ver genoeg weg, evenals printer, fax en de prullenbak.
  Loop liefst zo vaak mogelijk naar de printer in plaats van de printjes op te sparen.
 • Zet de telefoon buiten handbereik en maak er een gewoonte van telefoontjes staande af te handelen.
 • Ga wandelen in de lunchpauze!
 • Neem beginnende klachten serieus!
 • Onderbreek je werk bij beginnende gevoelens van pijn, tintelingen, gevoels- en temperatuursverandering in de vingers, polsen, armen of schouders.
  Minder computer gebruik.Gebruik bijvoorbeeld voicemail in plaats van e-mail. Beperk computergebruik in de thuissituatie(games, internet etc.).

Typetechniek.
Zorg voor een lichte aanslag en type met 10 vingers.

Muistechniek
Laat tijdens het muizen de hand op de muis rusten, de vingers enigszins gebogen en ontspannen(!) Hierdoor kunnen de onderarmspieren zich veel meer ontspannen. Muis niet langdurig vanuit de pols. Wissel af met functietoetsen. Kijk hiervoor onder de help-functie van het software programma Onderarmen en polsen niet voortdurend ondersteunen tijdens het typen of bij het gebruik van een muis of trackball. Ook hier geldt: afwisseling in houding!

Werkorganisatie
De manier waarop je voor jezelf het werk organiseert, kan veel uitmaken voor het ervaren van werkdruk. |
Gezond werken heeft veel te maken met het stellen van prioriteiten.Een gezonde werkhouding is meer dan op een goede manier werken in een ergonomisch verantwoorde werkplek.
Het gaat ook om omgaan met werkdruk, tijdig stoppen, kunnen delegeren en goed samenwerken met collega’s.

 

, ,

Investeren in fit personeel loont!

Amsterdam – Werknemers moeten verplicht aan de bedrijfsfitness als het aan zorgverzekeraar Ohra ligt. Van de vakbonden CNV Welzijn en AbvaKabo FNV mag de werknemer voortaan twintig minuten per dag tijd nemen voor meditatie.

De gezondheid van werknemers staat hoog op de agenda, zo blijkt uit de recente plannen van verzekeraars en vakbonden. Nu het ziekteverzuim al enige jaren rond de 5 procent schommelt,verschuift de aandacht van zieke werknemers naar gezonde werknemers.‘Een logische ontwikkeling’, vindt Vincent Hildebrandt van onderzoeksbureau TNO. ‘Met het oog op de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker je bestaande personee lgezond en gemotiveerd te houden.’

Ohra maakte eerder deze maand bekend al zijn verzekerden bedrijfsfitness aan te bieden. Het liefst zou de verzekeraar bedrijfsfitness verplicht willen stellen. ‘Als werkgevers wettelijk verplicht zijn om zich in te spannen voor reïntegratie van werknemers,dan kun je ook investeren in het voorkomen van ziekte’, legt  woordvoerder Frank Witte uit. Volgens Ohra blijkt dat slechts 5 procentvan de werknemers voldoende fit is – volgens de norm van drie keer perweek een half uur intensief bewegen. De ervaring leert dat dit percentage is op te schroeven tot 20 procent als werknemers door hun werkgevers worden gestimuleerd.

Van een wettelijke verplichting willen werkgevers niets weten, laat werkgeversorganisatie VNO-NCW weten. ‘We staan wel positief tegenover initiatieven om de gezondheidvan werknemers te bevorderen, want aan zieke werknemers heb je niets.Maar het moet wel vrijblijvend zijn.’ Ohra zegt zich ervan bewust tezijn dat een zorgverzekeraar werkgevers niet kan verplichten bedrijfsfitness aan te bieden. ‘We proberen nu vooral werknemers en werkgevers bewust te maken van het belang van voldoende beweging en een gezonde leefstijl’, aldus Witte.

De relatie tussen een gezonde leefstijl en ziekteverzuim staat volgens diverse onderzoekers vast. Uiteen vierjarig onderzoek van TNO bijvoorbeeld blijkt dat mensen dieminimaal een keer per week intensief bewegen aanzienlijk minder verzuimen en ook sneller herstellen. ‘Met intensief bewegen bedoelen wedan niet een half uurtje lunchwandelen’, aldus TNO-onderzoeker Hildebrandt.

De ervaring van leefstijlspecialist Intenz, die voor Ohra het gezondheidsprogramma uitrolt, is dat werknemers na een half jaar al aantoonbaar fitter zijn. Behalve een goedkoop abonnemen top een sportschool – er zijn er landelijk 400 gecontracteerd – ,krijgen de werknemers bij aanvang ook een leefstijlanalyse en een gezondheidsplan. De werknemer kan zijn eigen prestaties bijhouden viaeen database en de werkgever krijgt geanonimiseerde informatie over de gezondheid van zijn werknemers als groep.

De resultaten zijnvolgens Intenz-directeur René Sielhorst, zeer bemoedigend. ‘Elke euro die je investeert in de gezondheid van werknemers, levert er drie op’, zo durft Sielhorst te beweren na de positieve ervaringen bij groteklanten zoals IBM, Ballast Nedam en Arboned. ‘Het succes is wel afhankelijk van de inspanning van de werkgevers. Die moet zijnwerknemers wel actief stimuleren.’

Gezonde werknemers zijn niet  alleen minder ziek, maar ze zijn ook productiever , weet Linda van denBergh van Arboned. De arboverzekeraar – één miljoen verzekerdewerknemers bij zo’n vijftigduizend bedrijven – is al jaren actief ophet gebied van preventie. Van den Bergh: ‘Investeringen in vitaliteit van werknemers zie je terug in meer bevlogen en gemotiveerdere werknemers.’

De aandacht voor gezondheid en leefstijl van werknemers neemt wereldwijd toe. Op het Wereld Economisch Forum, een mondiale bijeenkomst van ondernemers en wetenschappers, werd onlangs de noodklok geluid over de toename van chronische aandoeningen als gevolg van een ongezonde leefstijl. Jaarlijks overlijden 35 miljoenmensen aan de gevolgen van chronische aandoeningen zoals overgewicht enhart- en vaatziekten. Dat aantal neemt naar verwachting de komende toenjaar met 17 procent toe, zo waarschuwden onderzoekers. De kosten vanvermijdbare chronische ziekten worden door deWereldgezondheidsorganisatie geschat op 3 procent van het Bruto Nationaal Product.

Wereldwijd blijven de publieke uitgaven aanpreventie echter beperkt tot 3 procent van de totale gezondheids uitgaven. Vandaar dat werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zo was de mening op het Wereld Economisch Forum. In Nederland biedt slechts 15 procent van de grote bedrijven fitness aan.Kleinere bedrijven blijven helemaal achter, ook al is bedrijfsfitness sinds vorig jaar vrijgesteld van loonbelasting.

Bron: de Volkskrant

, , ,

Zitness helpt tegen het kantoorbuikje

De witteboordenwerker kan zijn bollende bureaubuikje ook wegwerken zonder zich uit te sloven in de fitnessclubs. Doe aan zitness en verbrand je calorieën op kantoor!

Overgewicht creëren is eigenlijk heel simpel, vindt hoogleraar bewegingswetenschappen Harm Kuipers van de Universiteit Maastricht. “Je gewicht is een weergave van je energiehuishouding op de lange termijn.
Iemand met overgewicht heeft meer calorieën binnengekregen dan eruit gingen. Gemiddeld heeft een man 2500 kilocalorieën per dag nodig. Eet hij dagelijks negen kilocalorieën méér, dan krijgt hij er één gram vet bij, achttien kilocalorieën betekenen twee gram vet. In een jaar is dat bijna anderhalve pond. Bedenk dat een glas cola negentig kilocalorieën bevat. Je moet dus gedisciplineerd eten.” De naar schatting vier tot zes miljoen kantoorwerkers in Nederland moeten echter iets meer doen: bewegen.
Ook al ben je tot een zittend bestaan veroordeeld, in beweging komen kun je altijd.

“Je moet beweging in je dagelijks leven inpassen. Dat heeft meer zin dan eenmaal per week het fitnesscentrum bezoeken. Als je elke gelegenheid op kantoor aangrijpt om je energie te verbranden, helt de balans over naar de goede kant. Want elke beweging vraagt energie. Heel simpel.” Wat kun je als een aan de computer en bureaustoel gekluisterde kantoorslaaf dan aan zitness doen?

Bron:  De Twentsche Courant Tubantia

, , , , , , ,

Samenwerking rond arbeid en gezondheid is essentieel

De samenwerking van verschillende disciplines zoals bewegingswetenschappen, ergonomie, gedragswetenschappen en gezondheidseconomie bij de preventie van ongezonde leefstijl van werknemers en de preventie van werkgerelateerde klachten werkt!

Preventieve interventies worden steeds belangrijker, omdat we met z’n allen tot latere leeftijd zullen moeten blijven doorwerken en omdat het moeilijker is geworden om een financiële uitkering te krijgen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Gebrekkige samenwerking heeft echter geleid tot grootschalige invoering onder werknemers van niet-effectieve interventies. Dit betoogt prof.dr. Allard van der Beek op donderdag 8 november in zijn oratie bij de aanvaarding van zijn ambt hoogleraar Epidemiologie van Arbeid en Gezondheid.

Op het terrein van de preventie van een ongezonde leefstijl van werknemers zijn meerdere wetenschappelijke disciplines actief die elkaar goed versterken. En met succes. Gezonde leefstijl interventies blijken het gedrag ten aanzien van voeding en lichamelijke activiteit positief te veranderen en belangrijke gezondheidsmaten te verbeteren. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de interventiekosten snel worden terugverdiend door een reductie van ziekteverzuim.

Ook de preventie van werkgerelateerde klachten kan succesvol zijn. Van der Beek geeft in zijn inaugurale rede echter eerst aansprekende voorbeelden waaruit blijkt dat gebrekkige samenwerking er toe heeft geleid dat, tot op de dag van vandaag, bewezen niet-effectieve interventies worden uitgevoerd. Zo wordt werknemers al decennia geleerd om met de benen te tillen en niet met de rug, terwijl we inmiddels uit zowel epidemiologisch als biomechanisch onderzoek weten dat dit soort tilcursussen geen enkel effect hebben op de preventie van lage rugklachten. Fysieke training van werknemers voorkomt wel rugklachten.

Ook interventies ter preventie van RSI bij computerwerkers dienen beter onderbouwd te worden. Vermindering van totaal computergebruik door pauzesoftware of verbetering van de lichaamshouding door ‘ergonomische instelling’ van tafel en stoel zullen RSI waarschijnlijk niet kunnen voorkómen. Vermindering van muisgebruik of invoering van alternatieve, ergonomische muizen wel.

Bron: www.zorgkrant.nl

, , , , , ,

Traplopen beter dan krachttraining

Ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, kunnen beter de dagelijkse functies, zoals traplopen en opstaan uit een lage stoel trainen, dan algemene spierversterkende oefeningen doen. Dat blijkt uit onderzoek waarop bewegingstechnoloog Paul de Vreede vandaag promoveert aan de Universiteit Utrecht. De Vreede werkt in het Laboratorium voor Mobiliteit van de afdeling geriatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Mensen van boven de 60 jaar krijgen langzaam maar zeker problemen met dagelijkse handelingen als traplopen, boodschappen doen, schoonmaken, opstaan en zitten gaan. De Vreede: “De helft van de 85-plussers kan één of meer van die taken niet meer zelfstandig uitvoeren. Dat is niet goed voor hun kwaliteit van leven en ondermijnt hun zelfstandigheid.”

Ter preventie wordt vooral krachttraining aangeboden, zag De Vreede in de wetenschappelijke literatuur en dat is ook wat er vaak in de praktijk gebeurt: spierversterkende oefeningen die verder niets te maken hebben met dagelijkse bewegingen.

De Vreede: “Wij dachten dat de achteruitgang niet alleen wordt veroorzaakt door afnemende spierkracht, maar door waarnemen, hersenfuncties en spierbewegingen. Het samenspel is veel meer waard dan de spierkracht.”

Hij ontwikkelde een training op algemene dagelijkse vaardigheden, bijvoorbeeld op de trap. “In de eerste fase lieten we de deelneemsters aan ons onderzoek ergens op- of overheen stappen. Daarna oefenden we het op een trapje staan en iets uit een hoge kast pakken. Dat stelt al hogere eisen aan de coördinatie. Ten slotte lieten we meerdere mensen tegelijk op dezelfde trap oefenen en met een zware emmer. Of we lieten mensen samen een dienblad naar boven dragen.”

In De Vreedes onderzoek was er een groep van ruim 30 vrouwen van 70 tot 80 jaar die de functietraining kregen. Een bijna net zo grote groep kreeg een gebruikelijker spierkrachttraining met gebruik van halters, enkelgewichten en elastische banden. Daarnaast was er nog een controlegroep van vrouwen die geen training kregen. De training duurde drie maanden en werd driemaal in de week gegeven.

De 70-plussers die krachttraining kregen, waren weliswaar meetbaar sterker geworden, maar functioneerden in het dagelijks leven net zo goed als de controlegroep. De vrouwen die de functietraining kregen scoorden wel beduidend hoger op een test die algemene dagelijkse vaardigheden meet. Zes maanden na de training was de gewonnen spierkracht weer verdwenen, maar de resultaten van de functietraining waren nog duidelijk meetbaar.

Het Lab voor Mobiliteit van het UMC Utrecht is in gesprek met de beroepsvereniging van fysiotherapeuten voor het opzetten van cursussen voor trainers en van trainingsprogramma’s voor ouderen. Ook onderzoekt het financieringsmogelijkheden. Een artikel van De Vreede over dit onderzoek dat vorig jaar in het wetenschappelijke tijdschrift van de American Geriatric Society verscheen is door het American College of Physicians net uitgeroepen tot één van de tien belangrijkste artikelen van 2005 op geriatrisch gebied.

Bron: NRC