• Gezond bewegen

    voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Op het werk en thuis. We leven met z’n allen steeds meer een zittend bestaan. Lichamelijke inactiviteit is een maatschappelijk probleem. Bijna de helft van de Nederlandse beroepsbevolking beweegt onvoldoende, thuis wordt gemiddeld 85% van de tijd zittend doorgebracht.
Na roken is te weinig bewegen de grootste risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Te weinig beweging leidt tot klachten aan het bewegingsapparaat en tot een vergroot risico op overgewicht.

Bewegen is gezond en verhoogt de inzetbaarheid van werknemers. Vanuit bedrijfsperspectief is stimuleren van bewegen van werknemers heel aantrekkelijk en wellicht het goedkoopste middel om duurzame inzetbaarheid te realiseren. Werknemers die voldoende bewegen dragen bij aan de vitaliteit van een bedrijf, zijn beter en duurzamer inzetbaar, zijn productiever en minder gestresst. Bewegen verkleint de kans op uitval door RSI, rugklachten en psychische klachten en de kans op chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes.

Ons beweeg aanbod

Coaching

Motivatie ontdekken, uitdagen en versterken gericht op wel  meer gaan bewegen en meetbare doelen behalen

Interventie

Bij specifieke klachten en aandoeningen een individuele beweeginterventie op maat.

Voorlichting

Trainingen en voorlichting voor gezond bewegen op het werk en een actieve leefstijl.

consultancy

Over het invoeren van bewegen als onderdeel van een integraal  vitaliteitsbeleid

Kom in contact met ons

e info@gezondbewegen.nl – t: 06-47902727